Home > Hoe helpen?

Hoe helpen?

Om het Natuurhulpcentrum 365 dagen én nachten per jaar operationeel te houden en om de duizenden dieren die jaarlijks onze hulp nodig hebben te kunnen blijven opvangen en verzorgen is er jaarlijks heel veel geld nodig. De overheid zorgt slechts voor een peulschil aan subsidies. Daarom is het Natuurhulpcentrum voor zijn financiering afhankelijk van eigen activiteiten en kunnen we rondkomen dankzij de steun van duizenden leden en sympathisanten.

 

In het menu hierlangs kan u zien wat U voor ons kan doen...