Home > E-shop

titel icoon E-shop

Marterschijf

Een aromatisch concentraat op basis van dierlijk vet dat naar een “gevaarlijke vijand” ruikt. Een groot verdampingsoppervlak zorgt voor een intensieve verspreiding van de geur.Lange werkzaamheid (minimaal 6 maanden).Er is geen montage nodig. Label om vervaldatum te noteren voor een tijdige vernieuwing.


* ruikt naar gevaarlijke vijand

* minstens 6 maanden werkzaam

* geen montage nodig

* label om vervaldatum te noteren voor tijdige vernieuwing

Om te bestellen, schrijf je € 22* over op rekening BE79 2350 4072 2733 (BIC: GEBA BE BB) met vermelding "Marterschijf".
(* Dit is de prijs: € 15.00 + de verzendkosten: € 7.000)