Home > E-shop

titel icoon E-shop

Boerenzwaluwkast

Doordat oude stallen met vee alsmaar meer worden vervangen door industriële stallen en doordat de modderige veedrinkpoelen moeten plaats-
ruimen voor betonnen drinkbakken vinden de zwaluwen steeds minder geschikte nestgelegenheid en steeds minder modder om hun nest mee te "metselen".

Een boerenzwaluwkast hang je best onder een afdak of in een stal of schuur, liefst tegen een wit plafond. Stallen met vee genieten een duidelijke voorkeur.

OPGELET: NESTKASTEN WORDEN NIET MET DE POST VERSTUURD, EN KUNNEN ENKEL AFGEHAALD WORDEN IN ONZE NATUURHULPCENTRUM-WINKEL (DAGELIJKS GEOPEND VAN 9u-18u)

Om te bestellen, schrijf je € 9* over op rekening BE79 2350 4072 2733 (BIC: GEBA BE BB) met vermelding "Boerenzwaluwkast".
(* Dit is de prijs: € 9.00 + de verzendkosten: € 0.000)