Home > Acties & Events

Acties & Events

Jaarlijks organiseert het Natuurhulpcentrum allerhande activiteiten. Dit enerzijds als ondersteuning voor de werking, maar anderzijds heeft het Natuurhulpcentrum een belangrijke educatieve functie. Daarom proberen we mensen via verschillende acties bewust te maken van de natuur en de problemen waarmee wilde dieren vaak te kampen hebben.