Home > Hoe helpen? > Erfenissen en legaten

Erfenissen

Uw erfenis kan het verschil maken voor wilde dieren in nood:

 

Nadenken over de dood doen we natuurlijk liever niet, maar toch is het zinvol dit wel te doen. Dankzij een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Naast vrienden en familie kan u ook een goed doel opnemen in uw testament.

 

Het Natuurhulpcentrum is een vzw die dankzij steun van vele duizenden dierenvrienden zich jaar na jaar kan blijven inzetten voor dieren in nood. We mochten al van verschillende sympathisanten een legaat ontvangen. Zo konden we bijvoorbeeld dankzij een legaat ons centrum uitbreiden met 3 prachtige buitenkooien.

 

Ook u kan het verschil maken, door het Natuurhulpcentrum op te nemen in uw testament. Geef een gedeelte van uw nalatenschap een bijzondere bestemming: wilde dieren in nood.

 

Uw geld wordt goed besteed:

 

Onze vereniging is door de Minister van Financiën erkend om fiscale attesten af te leveren. Daarom krijgen we minstens éénmaal per jaar de belastingscontrole over de vloer. U mag er dus zeker van zijn dat uw centen goed besteed zullen worden. Bovendien hebben we het Label KGB (Keurmerk Goed Besteed), dit is een Nederlandse vereniging die goede doelen doorlicht.

 

 

Vraag professioneel advies:

 

Het opnemen van een goed doel in uw testament kan bovendien financieel (belastings)voordeel opleveren voor uw erfgenamen. Vooral als u iemand die geen rechtstreekse bloedverwant is, iets wenst na te laten is het interessant een goed doel mee op te nemen in uw testament. Zo'n duolegaat is dan zeker te overwegen.

 

Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden :

• Er moet een testament opgesteld zijn

• Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen)

• Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

 

Uw eigen notaris is de aangewezen persoon om u te adviseren bij het opstellen van uw testament. Hij kan een notarieel testament opstellen of kan uw eigenhandig testament in bewaring nemen of laten registreren.

 

 

Onze gegevens:

 

Uw notaris zal mogelijk onderstaande gegevens nodig hebben:

 

Correcte naam en adres maatschappelijke zetel: Natuurhulpcentrum vzw - Industrieweg Zuid 2051 - 3660 Opglabbeek

Oprichtingsdatum: 22/05/1981 in het Belgisch Staatsblad van 1/10/1981

Ondernemingsnummer: BE0421 905 755

Erkend door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten af te leveren