Home > Natuurhulpcentrum > Geschiedenis

Geschiedenis

Het ontstaan

Het Natuurhulpcentrum werd mede groot dankzij de steun van de gemeente Opglabbeek, de Provincie Limburg, het Vlaamse Gewest en van de Europese Gemeenschap...Het Natuurhulpcentrum werd opgericht in 1976. Het initiatief groeide uit de liefde voor de natuur van enkele jonge mensen. In de zomer van '76 werd het eerste gebouwtje geplaatst. In het 'tuinhuisje' van 6 bij 3 meter was plaats voor een piepklein bureautje en voor een viertal kooien. Hierin werden de eerste vogels opgevangen. In die tijd heette ons centrum ook nog 'vogelasiel'. De eerste leden werden geworven in de zomer van '76. Het waren Stefan Ceyssens en Luc Gerard. Zij werden ook de eerste medewerkers.

Natuurhulpcentrum vzw

In 1981 werd de naam 'vogelasiel' veranderd in Natuurhulpcentrum en werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw. Jaar na jaar werd de accommodatie uitgebreid. In 1984 werd een groter gebouw uit hout opgetrokken op de eerste terreinen die we van de gemeente Opglabbeek mochten gebruiken. In 1986 werd een ietwat groter metalen gebouw opgetrokken. Dat gebouw werd nog vergroot in het begin van de jaren '90. Het aantal patiënten nam jaar na jaar toe. Begin jaren '90 kwamen ook de eerste personeelsleden in dienst van het Natuurhulpcentrum.

Uitbreiding

Voorzitter en oprichter Sil aan het eerste kooitje van het Natuurhulpcentrum...Dankzij de steun van de gemeente Opglabbeek, de Provincie Limburg, van het Vlaamse gewest én van de Europese gemeenschap werd in 1995 begonnen aan de bouw van een groter en solider gebouw. Dit gebouw werd in september 1997 geopend door niemand minder dan Prins Laurent.

Rond de eeuwwisseling werd de nood aan opvang voor allerhande uitheemse dieren steeds groter. Dieren als slangen, apen, papegaaien en zelfs een krokodil en een heuse leeuw werden opgevangen. In 2003 begon het Natuurhulpcentrum met steun van diverse overheden en bedrijven aan de bouw van een nieuwe vleugel, speciaal ingericht voor de opvang van tropische dieren.

In 2007 drong een nieuwe uitbreiding zich op en kon een bijkomend terrein ingericht worden met diverse buitenkooien, rennen en dierenverblijven.

Het Natuurhulpcentrum bouwde in zijn geschiedenis een van de grootste Europese opvangcentra voor wilde dieren uit. De werking wordt er nu verzekerd door 12 personeelsleden en een 100-tal vrijwilligers.