Home > Nieuws

Vierde jachtongeval dit jachtseizoen...

15.11.2005

U heeft het misschien ook al gemerkt... Sinds september is het jachtseizoen weer geopend en is het voor een groot deel van de bevolking afgelopen met zorgeloze wandelingen in het bos.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat klinkt er geknal, wandelaars worden uitgescholden, grondeigenaren worden bedreigd, beschermde dieren worden beschoten en her en der komen jachtongevallen aan het licht!

Voor dit jachtseizoen staat de ongevallenteller reeds op 4! Om verder nog maar te zwijgen over alle mensen die de hagel tot tegen hun keukenraam horen vliegen!

Het Natuurhulpcentrum wordt bedolven met klachten over jagers. Blijkbaar denken deze heren dat ze, met een wapen in de hand, ook alle macht in handen hebben!

Deel op Facebook