Home > Nieuws

Buizerds gered uit nesten...

07.06.2008

Afgelopen week werd de hulp van het Natuurhulpcentrum ingeroepen door de militairen van de Luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

Jaarlijks broeden er rond de startbaan van de F16's enkele koppels buizerd. De nesten liggen op enkele tientallen meters van de start- en landingsbaan en wanneer de jonge buizerds gaan uitvliegen vormen ze een reeël gevaar voor het luchtverkeer.

Om zogenaamde 'birdstrikes' (botsing van straaljager met vogel) te voorkomen werd er gevraagd aan het Natuurhulpcentrum om de jonge buizerds vroegtijdig uit het nest te halen.

Met hulp van een gespecialiseerde boomklimmer slaagden onze medewerkers er zonder problemen in om twee nesten te 'roven' In totaal werden er 3 buizerds opgevangen waarvan 2 dieren erg verzwakt waren en longwormen vertoonden.

De jonge buizerden zullen verder opgroeien in het Natuurhulpcentrum en er zelfs leren vliegen en jagen. Na deze leerperiode zullen de roofvogels worden vrijgelaten in een geschikt natuurgebied.
 

Deel op Facebook