Home > Nieuws

Wijkschooltje zamelt geld in voor Natuurhulpcentrum...

29.11.2008

Vanmiddag kreeg het Natuurhulpcentrum een aangenaam bezoek van een lerares uit Diest. Het plaatselijke wijkschooltje 'Wijngaardschool' had een geldinzamelactie georganiseerd ten voordele van het Natuurhulpcentrum.

De 80 jonge leerlingen maakten allerlei kunstwerken met als onderwerp 'dieren en natuur' en verkochten de knutsel- en schilderwerkjes aan ouders en vrienden.

De opbrengst €227 ging integraal naar ons opvangcentrum. We willen de leerlingen van de 'Wijngaardschool' dan ook van harte bedanken voor hun steun!

Deel op Facebook