Home > Nieuws

Inbeslagname in Luik

21.09.2009

Vandaag moesten we de politie bijstaan bij een inbeslagname van diverse dieren in Luik.

Vandaag werd onze bijstand gevraagd door de politie van Luik en de Federale Gerechtelijke Politie Cel Leefmilieu. Zij hadden op basis van overtredingen op de milieuwetgeving in Luik een aantal dieren in beslag genomen. Het ging om een berberaap, twee neusberen, een roodhandtamarin, twee witoorpenseelaapjes en twee prairiehonden. Voorts zaten er ook nog papegaaien en ara's, deze werden niet in beslag genomen; er loopt wel nog een onderzoek i.v.m. deze dieren. Deze zoveelste inbeslagname toont aan dat de handel in exotische, "speciale" dieren nog steeds welig tiert. De grootste slachtoffers zijn zoals steeds de dieren, die zonder dat ze iets misdaan hebben de rest van hun leven in gevangenschap zullen moeten doorbrengen.

Deel op Facebook