Home > Nieuws

Everzwijnen en klopjachten...

29.04.2013

Jagers verstoren andermaal de rust in de natuur in het belangrijke voorjaar !

Eens te meer hebben jagers toestemming gekregen om met grote aantallen mensen door de bossen en natuurgebieden in Maaseik te trekken. Nadat er vorige week al met zo'n 160 mensen roepend, toeteren en op bomen kloppend door de bossen getrokken werd om everzwijnen richting jagers te drijven mocht diezelfde nutteloze vertoning dit weekend nog eens herhaald worden.


Ongelooflijk dat de overheid hier toestemming voor blijft verlenen. Uit grote gebieden worden alle wilde dieren verjaagd en opgeschrikt. Net deze periode is rust erg belangrijk in de natuur. Vogels zoeken hun nestplaats of zijn al aan het broeden. Veel wilde zoogdieren zitten al met jongen of staan op het punt om te bevallen. En net in die periode wordt er met alle mogelijke middelen grote onrust veroorzaakt. Een grove schande is het, zeker als dan ook nog blijkt dat geen enkele grote klopjacht van de jagers een deftig resultaat opgeleverd heeft. Meer nog, tijdens de twee recente klopjachten werd geen enkel everzwijn geschoten.
Reeds vorige week maakten we ons ongenoegen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos en bij minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege.
Wij vragen ons dan ook af of onze beleidsmensen hun verstand verloren hebben of dat de diensten van minister Schauvliege uitsluitend bemand worden door jagers.

 

De jagers willen gewoon het probleem van de everzwijnen nog wat laten groeien. Ze doen of ze hun uiterste best doen om het probleem aan te pakken, maar het lukt hun zogezegd niet... Daarom vragen ze niet enkel om het jaar rond maar ook om  's nachts te mogen jagen én om ook in natuurgebieden en in bosgebieden waar geen jacht toegelaten is te mogen gaan jagen. Als dat wordt toegelaten hebben ze natuurlijk overal vrij spel.

 

In tegenstelling tot de jagers slaagden de boswachters van het Agentschap van Natuur en Bos er wel in om met een tiental boswachters op enkele uurtjes maar liefst 14 (veertien !) everzwijnen af te schieten. Toch vreemd dat het hen wel lukt ! Eens te meer een bewijs dat de jagers absoluut niet van plan zijn om het probleem aan te pakken.

 

Wij pleiten er nu eens te meer voor om de jagers absoluut geen toelating meer te geven om in het voorjaar klopjachten te organiseren. De verstoring van veel zeldzame dieren is zo groot dat deze vertoningen absoluut onaanvaardbaar zijn.


Jagers horen ook zeker geen toegang tot natuurgebieden of staatsbossen te krijgen. Als er al een probleem zou opduiken met everzwijnen die zich in natuurreservaten schuilhouden kunnen immers altijd de boswachters ingezet worden.

Uiteraard gaan de jagers dit niet graag horen en ze zullen er alles aan doen zodat de minister de boswachters verbied om zelf nog verder in te grijpen.


Ongelooflijk dat een minister voor leefmilieu zo weinig rekening houdt met de natuur !

Deel op Facebook