Home > Nieuws

Petitie tegen illegale jacht op Malta...

02.05.2013

Malta is een mooi en zonnig vakantieoord, maar jammer genoeg ook een 'oord des verderfs' voor vele honderdduizenden trekvogels.

Het is al jaren een heikel punt: de jacht en vogelvangst op Malta. Hoewel het land al verschillende keren werd veroordeeld door de Europese Unie, blijft een effectieve bescherming van onze trekvogels op de archipel een lachertje. Nog steeds worden er in het voor- en najaar honderdduizenden Europees beschermde trekvogels onder vuur genomen of gevangen met netten.

 

Bovendien heeft het land recent de aanvraag van een jachtvergunning vereenvoudigd waardoor het aantal aanvragen van een jachtverlof steeg van 6000 in 2012 naar 9500 voor 2013. Bovendien heeft de politie veel te weinig manschappen om de jachtreglementering er naar behoren te controleren.

 

Vertegenwoordigers van Vogelbescherming Vlaanderen en de Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux hebben hun beklag nogmaals gedaan bij de Europese Commissie. Samen me deze organisaties schaart ook het Natuurhulpcentrum zich achter een strengere aanpak van Malta en een onmiddellijke naleving van de Vogelrichtlijn.

 

Om hun grieven kracht bij te zetten werd er een online petitie gestart. Je kan de petitie tekenen door HIER te klikken.

 


Deel op Facebook