Home > Wilde dieren > Problemen met wilde dieren > Pluimvee beschermen

Vossen

1. Bescherming tegen de vos


Tegen het roven van kippen door vossen zijn enkele efficiënte en diervriendelijke oplossingen

 

Hoewel dit roofdier wel eens groot ongenoegen kan veroorzaken door het roven van pluimvee of kleinwild uit een jachtgebied, moeten we ons toch steeds voor ogen blijven houden dat de vos thuishoort in onze natuur en dat hij daar een belangrijke functie vervult. Vossen helpen namelijk mee aan de natuurlijke regulatie van de populaties van o.a. kleine knaagdieren, konijnen en vogels.

Het feit dat de vossenpopulatie zich de laatste jaren heeft hersteld, is eerder goed dan slecht nieuws want roofdieren kunnen enkel overleven als er nog iets te eten valt. Ze leven van de aanwas van hun prooidieren. Hun aantallen zijn daarop afgestemd. Dat moet ook want als ze de voorjaarsstand van hun prooidierpopulaties verkleinen, betekent dit ook het indammen van de eigen bestaansmogelijkheden. Het aantal prooidieren is daarom beperkend voor het aantal roofdieren.

 

 

Anti-vossen kippenrenWe moeten ons bewust zijn van de aanwezigheid van de vos en daarvoor de nodige voorzorgen in acht nemen. Het is immers een alleseter (omnivoor) en dit heeft tot gevolg dat ook pluimvee op zijn menukaart kan staan. Kippen en eenden kunnen ten prooi vallen indien hun ren onvoldoende afgeschermd is.

De enige manier om deze onaangename bezoeken met zekerheid te voorkomen, is het bouwen van een volledig afgesloten hok of een degelijke omheining, zoals op de foto te zien is. Vermits een vos lenig is als een kat, is het wel belangrijk dat de omheining twee meter hoog is en dat op één meter hoogte een extra prikkeldraad wordt aangebracht. Bovendien moet men vijftig centimeter draad schuin naar buiten toe in de grond ingraven of een boord van betonplaatjes plaatsen zodat de vos geen tunnel onder de omheining kan maken. De kippenren die op de foto te zien is, is getest in het meest vossenrijke gebied van Vlaanderen. Dagelijks waren vossensporen te zien rondom de ren, maar nooit is een vos erin geslaagd binnen te raken.

 

 

2. Bescherming tegen vos en marter

Een marter is een roofdier dat zich ook eens durft vergrijpen aan pluimvee, konijnen of eenden. Een vossenveilige kippenren biedt dan helaas geen oplossing. Een marter kan immers zeer goed klimmen. Om er zeker van te zijn dat je pluimvee en kleinvee veilig is voor zowel vos, marter als wasbeer heb je twee mogelijkheden:

 

2.1 's nachts het deurtje dicht:

Aangezien roofdieren meestal schemer- en nachtactief zijn is de oplossing eigenlijk heel simpel. Zorg dat je kippen of andere dieren 's nachts veilig in een afgesloten nachthok zitten. Wanneer in dit nachthok 's avonds eten gestrooid wordt, en hier enkele hogere zitstokken geplaatst worden, zijn de kippen meestal vrij simpel in het nachthok te lokken. Van zodra alle kippen binnen zijn, moet het worden afgesloten tot de volgende ochtend. Eenden die over een voldoende grote vijver beschikken, kunnen zich op het water in veiligheid brengen.

 

2.2 een dichte buitenren:

Wil je niet al die moeite doen om je dieren elke avond in hun nachthok op te sluiten kan je er natuurlijk ook voor kiezen om een dichte buitenren te voorzien. Je maakt als het ware een volière waar je kippen of konijnen in kunnen lopen. Zorg er dan wel voor dat zowel binnenhok als buitengedeelte goed zijn afgesloten. Dit is de best mogelijke manier om pluimvee te houden. De dieren zijn dan zelfs overdag beschermd tegen roofvogels.

 

 

3. Surplus-killing

Vaak wordt een vos of marter als een 'moordlustig' dier bestempeld, wanneer bijvoorbeeld in een kippenhok vele dieren worden gedood zonder dat ze allemaal worden opgegeten of meegenomen. Zo'n ogenschijnlijke zinloze slachting valt voor de mensen maar moeilijk te begrijpen. Dit gedrag, dat 'surplus-killing' wordt genoemd, heeft echter niets te maken met een bloeddorstig karakter maar is een instinctief overlevingsgedrag. Wanneer een roofdier geconfronteerd wordt met talrijke paniekerige prooien die niet kunnen wegvluchten (zoals in een kippenhok), wordt het roofdierinstinct geprikkeld en kunnen alle dieren binnen zijn bereik gedood worden. In de natuur komen dergelijke situaties niet voor want van zodra één of hooguit enkele dieren gepakt worden, vluchten alle andere weg. Ook de aanwezigheid van een hond op het erf kan vossen afschrikken. Het vangen of doden van vossen heeft geen zin. Wanneer het pluimvee gewoon als 'lokaas' blijft rondscharrelen, zullen er toch altijd weer nieuwe roofdieren aangetrokken worden.