Home > Wilde dieren > Problemen met wilde dieren > Grote zwermen vogels

Grote zwermen vogels

Vooral in het najaar kunnen er grote groepen kauwen, spreeuwen,... gesignaleerd worden. In de nazomer troepen de ouders met hun jongen immers samen met soortgenoten, in groep zijn ze immers veiliger. De groepen kunnen dan gaan slapen op gsm-masten, bouwkranen,... en zullen vooral tijdens de schemering wat kabaal veroorzaken. Bovendien kan het gebeuren dat grote aantallen vogels parkeerplaatsen, opslagplaatsen in open lucht, aanplantingen, platte daken van loodsen, glazen koepels, enz. onveilig maken. Deze vogels kunnen op een diervriendelijke manier worden verjaagd.

 

Oplossing

De firma Gregoire-Distributie uit Overmere heeft in samenwerking met de Vogelbescherming een nieuw apparaat op de markt gebracht, de 'DUOSONIC'. Op een chip worden de geluiden van Toren- en Boomvalken, Haviken, Sperwers, de natuurlijke vijanden van vele vogels, perfect nagebootst en weergegeven in pseudo-quadrofonie. Met behulp van luidsprekers op de hoeken van het te behandelen terrein kunnen 'schadelijke' vogels worden verjaagd. Ook konijnen, wespen, muggen, rupsen, spreeuwen en meeuwen kunnen met een aangepaste chip worden verjaagd.

Voor meer info: www.gregoire-distributie.be

 

Vogels kunnen ook verjaagd worden met behulp van 'scare-eyes' of 'terror-eyes'. Dit zijn kleurrijke strandballen waarop grote, angstaanjagende ogen staan afgebeeld. Deze ballen bengelen aan een kabeltje en kunnen worden aangebracht op alle mogelijke plaatsen: in boomgaarden, in de moestuin, in zendmasten, op pas ingezaaide velden, op akkers, enz.

 

Vogelbescherming Vlaanderen heeft deze afschrikkers uitgetest op een pyloon van de maatschappij MOBISTAR te Herk-de-Stad waar honderden Spreeuwen dagelijks post kwamen vatten alvorens naar hun gemeenschappelijke slaapplaats te trekken. Aangezien deze mast op de eigendom van een carrosseriebouwer stond, kwamen de uitwerpselen van de vogels immers op de herstelde auto's terecht. Na de plaatsing van de ballen hebben de Spreeuwen onmiddellijk de aftocht geblazen en zijn nooit meer teruggekomen.

De 'scare-eye' en de 'terror-eye' (groter model met bewegende ogen) zijn verkrijgbaar bij de firma ACD-Gardenproducts. Voor meer info: www.acd.be