Home > Natuurhulpcentrum > Statuut en werking

Statuut en werking

Statuut

Ons logoHet Natuurhulpcentrum is een vereniging zonder winstgevend doel. Het Natuurhulpcentrum is erkend als revalidatiecentrum voor wilde dieren door het Agentschap voor Natuur & Bos. Dit agentschap levert speciale vergunningen voor het tijdelijk houden van beschermde vogels en zoogdieren. Vogelbescherming Vlaanderen vzw erkende het centrum als opvangcentrum voor vogels en wilde zoogdieren. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende het centrum als regionale natuurbeschermingsvereniging. Verder werd het Natuurhulpcentrum door de Federale Overheid dienst CITES en Dierenwelzijn officieel erkend als opvangcentrum voor exotische dieren.

Werking

De dagelijkse werking bestaat uit:

  • het instaan voor de permanentie
  • de administratie op het asiel
  • het afhalen en verzorgen van de gesignaleerde dieren
  • het onderhouden van de accommodatie en het wagenpark
  • het begeleiden van de groepen die ons centrum bezoeken

12 personeelsleden, twee conciërges, onze bestuursleden en een 100-tal vrijwilligers staan dagelijks in voor de goede werking van het Natuurhulpcentrum. De vrijwilligers en het personeel werden via opleidingscursussen zelf opgeleid in de omgang met wilde dieren, het gebruik van de accommodatie, enz.