Home > Natuurhulpcentrum > Uitbreidingen

Uitbreidingen

Steeds weer uitbreiden

Steeds weer vernieuwen en uitbreiden zit verweven in de geschiedenis van het Natuurhulpcentrum. De laatste uitbreiding dateert van 2007. Er kon toen een huis met grote tuin aangekocht worden. Het woonhuis werd verkocht, maar de omliggende grond, ongeveer 0,5 ha werd in de loop van 2007 helemaal ingericht voor de opvang van wilde dieren.

Inrichting

Er werden 3 ruime polyvalente buitenkooien voorzien. Deze kooien zijn zowel geschikt voor inheemse als uitheemse dieren.
Eén van de kooien werd ingericht als uitwenkooi voor jonge eekhoorns. In die kooi leren de jonge pluimstaarten zelf eten zoeken. Wanneer ze groot en fit genoeg zijn wordt de deur opengezet. Ze kunnen dan hun eerste stapjes doen in de vrije natuur. Maar om te eten zullen ze de eerste weken nog terug de kooi in kunnen. Ook worden er achteraf nog voederplaatsen voorzien in het omliggende bosgebied. De eekhoorns kunnen van hieruit langzaam uitzwermen over het omliggende nationale park Hoge Kempen.
Verder werd er ook een uitwenbos voor reeën voorzien. Wanneer we jonge reeën groot brengen, moeten ze langzaam aan terug schuw worden. Hiervoor werd een stuk bos omheind dat dienstdoet als ‘verwilderingskooi’.


Ook werden er op het voormalige gazon van de tuin 2 grote omheinde grasvelden gemaakt. Enkele maanden na de opening van dit nieuwe terrein werd één van die grote rennen verbouwd tot ‘grote roofdierenkooi’. Deze indrukwekkende constructie is gemaakt om de meest gevaarlijke en sterke roofdieren te kunnen huisvesten (leeuwen, tijgers, beren,…) De 3m hoge omheining is afgeboord met stroomdraad en ook het dak is voorzien van een metalen net. Op die manier kan de kooi ook dienstdoen als apen- of vogelverblijf.

En verder…

Het Natuurhulpcentrum zit ingesloten tussen bewoning, industriegebied en natuurgebied. De enige grote uitbreidingsmogelijkheid zijn de terreinen van de technische dienst van de gemeente Opglabbeek. Deze terreinen komen over enkele jaren vrij omdat deze gemeentelijke dienst zal verhuizen naar een andere locatie. Deze unieke kans mag het Natuurhulpcentrum niet laten schieten en we proberen dan ook op allerlei manieren zoveel mogelijk middelen te vergaren om deze terreinen te kunnen aankopen.

Sponsor

De Firma Lambert Geerkens maakte voor ons het hekwerk voor het nieuwe terrein aan een zeer lage prijs, waarvoor dank!