Home > Vossen als kippenjager

Vossen als kippenjager

Eén van de meest voorkomende klachten in verband met vossen zijn de klachten over het roven en doden van kippen.

Erg vervelend natuurlijk als je ’s morgens je kippen gaat eten geven, en een aantal liggen doodgebeten op de grond…
Vaak wordt dan een beschuldigende vinger uitgestoken naar de vossen. En het zijn inderdaad meestal vossen (soms ook steenmarters, ratten, honden,…) die dit doen, maar vossen zijn nu eenmaal roofdieren, en roofdieren hebben vlees nodig. Om aan dit vlees te geraken moeten roofdieren jagen, en dit jagen gebeurt niet zonder moeite. Jagen kost veel tijd en energie. Er zijn namelijk meer prooien die na een achtervolging kunnen ontsnappen, dan dat er gepakt kunnen worden. Bovendien is jagen niet zonder gevaar; sommige dieren kunnen hard stampen, bijten of krabben wanneer ze door een roofdier gepakt worden!

Wanneer nu een groot aantal prooidieren (kippen) binnen een gemakkelijk te bereiken omheining zitten, zou het voor een vos wel heel dom zijn hier niet van te profiteren! De kippen kunnen amper vliegen, zitten zelf opgesloten binnen de omheining en zijn helemaal niet gevaarlijk. Een gratis buffet voor een vos dus! De vos dringt het kippenhok binnen, en bijt de kippen makkelijk één voor één dood, ook al neemt hij ze achteraf niet allemaal mee. Dit is een fenomeen dat “surplus killing” genoemd wordt, en heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds leggen vossen voorraden aan, en anderzijds wordt het roofinstinct extra geprikkeld, omdat er een groot aantal paniekerige prooien zijn die niet kunnen ontsnappen.
Dus wat op het eerste zicht misschien lijkt op het zinloos doden van de kippen, is in feite een slimme overlevingsstrategie voor de vos!

Vaak willen mensen de vos dan proberen te vangen of te doden. Niet alleen is deze methode helemaal niet diervriendelijk, maar vooral is dit absoluut niet efficiënt! Het vrijgekomen territorium wordt immers vroeg of laat, en meestal vroeg, terug ingenomen door een nieuwe vos, en de problemen beginnen opnieuw.

Beter is om de échte oorzaak aan te pakken. Veel mensen denken dat een hok dient om huisdieren binnen te houden. Dit klopt, maar een hok moet ook dienen om wilde dieren buiten te houden. Wordt dit vergeten, dan is het vroeg of laat prijs…

Afsluitbaar nachthok

Gelukkig is het niet moeilijk om vossen buiten te houden. Vossen zijn namelijk nachtdieren die vooral tijdens de schemering en ’s nachts gaan jagen. Worden de kippen ’s nachts opgesloten in een goed afgesloten nachthok, dan zullen er zich weinig of geen vossenproblemen gaan voordoen. Elke morgen en avond moet het nachthok dan open en dichtgemaakt worden, maar dit zou maar een kleine moeite mogen zijn. Dus net zoals je je auto tegen dieven beschermt door hem af te sluiten, bescherm je je kippen op deze manier tegen roofdieren.
Wanneer het voedsel in dit nachthok gegeven wordt en men hierin enkele hogere zitstokken aanbrengt, zijn de kippen makkelijk in het hok te lokken. Bovendien zijn de kippen die na een tijdje zo gewoon, dat ze uiteindelijk vanzelf op stok gaan in dit hok. Ook zijn ze beschermd tegen andere nachtelijke rovers, zoals bijvoorbeeld de steenmarter.

Is het toch onmogelijk om gebruik te maken van een nachthok, dan moet de kippenren “vossenproof” gemaakt worden. Dit doe je door een stevige omheining te zetten van minstens 1.5m hoog, met bovenaan een naar buiten hellend gedeelte, zodat de vos niet over de omheining kan klimmen. Om te voorkomen dat een vos onder de omheining gaat graven, plaats je rondom de omheining tegels van ongeveer 40cm.  

Conclusie

Vossen zijn roofdieren die kippen durven pakken. Dit is erg vervelend, maar de fout ligt meestal bij de kippenhouders zelf. Doden of wegvangen heeft geen zin, omdat het territorium snel terug ingenomen wordt door een nieuwe vos, en de problemen herbeginnen. Gelukkig zijn er enkele zeer efficiënte en diervriendelijke methodes om een kippenhok “vossenproof” te maken.

Laatst toegevoegde foto's

Rooster-schouw-17-2.jpgRooster-schouw-17-1.jpgBosuil-roet-jan14.jpgBrilkaaiman Houthalen 18-2.jpgBrilkaaiman Houthalen 18-13.jpgBrilkaaiman Houthalen 18-12.jpg