Home > Album

Album photo

Album 'Damhertbok verstrikt 23/02/2012'

Deze damhertbok raakte helemaal verstrikt in stroomdraad. Met een lang net konden onze medewerkers het dier vangen, zodat de draden doorgeknipt konden worden.