Home > Album

Album photo

Album 'Wespendief met extensions 09042014'

Deze wespendief had enkele gebroken staartpennen wat het vliegen erg bemoeilijkte. Er werden staartpennen van een dode wespendief genomen en vastgelijmd over de nog resterende schachten. Hierdoor werd een volledig nieuwe staart verkregen, en kon deze prachtige roofvogels snel terug vrijgelaten worden.