LIFE BNIP-pilootproject

Europese steun.

Doel van het LIFE BNIP-project

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet subsidies voor projecten ten voordele van het leefmilieu.
De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma gedurende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP). Dit zijn geïntegreerde projecten met concrete acties ter ondersteuning van het netwerk van natuurgebieden.

Deze concrete acties kunnen in de vorm van:

  • Verbetering of uitbreiding van het netwerk van natuurgebieden:
    Door middel van natuurbeheer ten voordele van specifieke dier- en plantensoorten,
    en/of ten voordele van de specifieke leefgebieden (habitats) van deze dier- en plantensoorten
  • Bekendmaking van het belang van een netwerk van natuurgebieden bij het brede publiek
    Door middel van communicatie en educatie het brede publiek bewustmaken over het belang van een netwerk van natuurgebieden 

We zullen op geregelde tijdstippen communiceren over de vliegroutes van de gezenderde vogels via onze mediakanalen (website, facebook, ledenboekje, de pers,...). Daarmee willen we belangstelling opwekken bij het brede publiek voor de vliegbewegingen van deze vogels en het belang van het Natura 2000-netwerk aan natuurgebieden als stapstenen op de migratieroutes van deze vogels. De vogels vliegen van 'oase' naar 'oase', van natuurgebied naar natuurgebied.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..