'Limburgse' muntjak?

Een exotisch hertje werd uit een beklemmende situatie bevrijd in samenwerking met Brandweerzone Noord-Limburg ...

Op zaterdag 14 juli 2018 ontving het Natuurhulpcentrum een oproep van Brandweerzone Noord-Limburg. De vraag was of er een speciaal hertje dat vastzat in een poort aan zwembad Dommelslag te Overpelt kon worden opgehaald. Klein detail: bij het hertje dat klemzat tussen de spijlen van de poort zat ook een jong. Bij aankomst van onze medewerkers bleek het om een Chinese muntjak en haar jong te gaan. De brandweer had het exotische hertje al uit haar beklemde positie kunnen bevrijden. Beide dieren werden meegenomen naar het Natuurhulpcentrum voor opvang.

 width=


De Chinese muntjak is echter een invasieve exoot afkomstig uit China en is een voedselconcurrent voor de reeën in onze bossen. Uit het feit dat we op het Natuurhulpcentrum nu een moeder en haar jong opvangen kan worden afgeleid dat de muntjak zich succesvol kan voorplanten in Limburg.

Dat is geen goed nieuws voor onze inheemse reeën, die met de Chinese muntjak een serieuze concurrent hebben. En dat is evenmin goed nieuws voor de Chinese muntjak zelf die binnenkort hoogstwaarschijnlijk wordt toegevoegd als jachtwild op de tableau van jagers.

Welke schade de overpopulatie aan everzwijnen aanricht weten we na enkele jaren maar al te goed. Hoe het zal verlopen met de Chinese muntjakken valt af te wachten. Maar het verleden en heden met de everzwijnen doet een weinig rooskleurige toekomst vermoeden…

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..