""Tamme"" torenvalken...

Vanmiddag kreeg het Natuurhulpcentrum een tip over twee illegaal gevangen torenvalken. De eigenaar werd verplicht de vogels af te staan aan het Natuurhulpcentrum.

Vanmiddag kregen we een anonieme tip over illegaal gehouden torenvalken. Achterin zijn tuin hield iemand twee jonge torenvalken die hij een tijdje geleden gevangen had. De man probeerde de oudervogels, die op het geluid van de jongen afkwamen, eveneens te vangen.

Torenvalken zijn beschermde dieren die zeker niet gevangen mogen worden, dus werden de bevoegde instanties gecontacteerd, die snel een kijkje gingen nemen.

De eigenaar verklaarde totaal niet te weten dat wat hij deed eigenlijk verboden was. Hij moest dan ook de dieren afstaan aan het Natuurhulpcentrum.

De twee valken zitten nu in onze grote vliegkooi, waar ze kunnen oefenen op het vangen van levende muizen. Normaal gezien kunnen ze snel terug vrijgelaten worden.

"Tamme" torenvalken...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..