2008 in cijfers...

Zoals in elke vereniging wordt ook in het Natuurhulpcentrum rond nieuwjaar de jaarbalans van het afgelopen jaar opgemaakt.
Elk jaar kijken we weer uit naar de aantallen dieren die dat jaar opgevangen en verzorgd werden. Ook dit jaar is de lijst weer enorm. Maar liefst 5600 dieren werden in 2008 opgevangen! Dit is meer dan 10% extra ten opzichte van vorig jaar! De volledige lijst vindt U onderaan dit bericht.

Veel dieren opvangen is één ding, al deze dieren voorzien van de juiste voeding, huisvesting en behandelingen is iets anders… Daarom werd ook dit jaar weer hard gezaagd, getimmerd en geverfd aan nieuwe en betere verblijven voor ons toenemend aantal patiënten.

Als we kijken naar het grote aantal dieren die dit jaar terug werden vrijgelaten, dieren die anders gestorven zouden zijn, en als we luisteren naar de commentaren van de 20.000 bezoekers van het Natuurhulpcentrum dit jaar kunnen we in alle bescheidenheid maar 1 ding concluderen: we hebben goed werk geleverd.

Dit goede werk was onmogelijk zonder de hulp van talrijke mensen: onze medewerkers en vrijwilligers, onze taxidiensten, zorgouders en sponsors, maar vooral ook de bijna 13.300 leden die ook dit jaar weer een financiële bijdrage leverden, en ons in staat stelden zovele duizenden dieren te kunnen verzorgen, en uiteindelijk te kunnen vrijlaten, want daar draait het uiteindelijk om…

Hartelijk dank dus aan iedereen die ons in meer of mindere mate geholpen heeft!


1. Inheemse vogels
Aalscholver 5
Appelvink 3
Barmsijs 9
Bergeend 1
Blauwe reiger 52
Boerenzwaluw 14
Boomklever 1
Boomkruiper 10
Boomvalk 2
Bosuil 70
Brandgans 2
Buizerd 73
Dodaars 1
Eidereend 1
Ekster 60
Europese Kraanvogel 1
Europese oehoe 6
Fuut 7
Gaai 24
Geelgors 1
Geelpootmeeuw 1
Gekraagde roodstaart 5
Gierzwaluw 97
Goudhaantje 11
Goudvink 2
Grasmus 1
Grauwe gans 3
Grauwe vliegenvanger 2
Groene specht 43
Groenling 10
Grote bonte specht 29
Grote lijster 4
Grote zilverreiger 1
Fazant 12
Fitis 2
Frater 1
Graspieper 1
Havik 8
Heggemus 26
Holenduif 4
Houtduif 378
Houtsnip 3
Huismus 122
Huiszwaluw 21
Ijsvogel 8
Kauw 132
Kerkuil 56
Kievit 1
Kleine mantelmeeuw 2
Kleine plevier 1
Knobbelzwaan 19
Koekoek 2
Kokmeeuw 22
Koolmees 106
Kuifeend 1
Kuifmees 2
Lepelaar 1
Meerkoet 11
Merel 369
Nachtzwaluw 2
Ooievaar 1
Patrijs 1
Pimpelmees 43
Putter 5
Ransuil 16
Ringmus 1
Roek 10
Roerdomp 2
Roodborst 23
Scholekster 3
Sijs 18
Slechtvalk 1
Smelleken 2
Sperwer 51
Spreeuw 44
Staartmees 14
Steenuil 27
Stormmeeuw 2
Tapuit 1
Tjiftjaf 4
Toendrarietgans 1
Torenvalk 54
Turkse tortel 167
Veldleeuwerik 1
Velduil 1
Vink 46
Vuurgoudhaantje 1
Waterhoen 19
Wespendief 4
Wilde eend 202
Winterkoning 12
Witgatje 1
Witte kwikstaart 4
Zanglijster 27
Zeekoet 1
Zilvermeeuw 8
Zwarte kraai 82
Zwarte mees 2
Zwarte roodstaart 13
Zwarte specht 1
Zwartkop 7


2. Inheemse zoogdieren
Bever 1
Bruine Rat 12
Bunzing 10
das 6
Dwergvleermuis 157
Eekhoorn 44
Egel 744
Everzwijn 1
Grootoorvleermuis 2
Haas 38
Hermelijn 1
Mol 4
Ree 148
Relmuis 1
Rosse vleermuis 1
Spitsmuis 6
Steenmarter 72
Tweekleurige Vleermuis 1
Veldmuis 7
Veldspitsmuis 1
Vos 35
Wezel 6
Wild konijn 169
Woelmuis 8
Woelrat 8


3. Inheemse reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander 2
Bruine kikker 200
Bruine pad 6
Groene kikker 1
Hazelworm 4
Muurhagedis 1
Ringslang 1
Rugstreeppad 1


4. Exotische vogels
Agapornis roseicollis 12
Agapornis Fischeri 1
Aymaraparkiet 1
Amerikaanse Woestijnbuizerd 3
Australische zwarte zwaan 1
Canadese gans 4
Chileense Wintertaling 1
Diamantduif 2
Goudfazant 1
Grasparkiet 10
Grijze roodstaart papegaai 4
halsbandparkiet 12
Indische gans 1
Kaapse Mus 2
Kanarie 7
Knobbelgans 1
Kroonkraanvogel 1
Mandarijneend 3
Muskuseend 66
Nandoe 6
Nijlgans 9
Pauw 5
Pennant Rosella 1
Pruimekopparkiet 2
Roodrugparkiet 3
Roodvoorhoofdkakarikie 2
Sneeuwuil 2
Stanley rosella 8
Steenpatrijs 1
Tamme duif 349
Tamme eend 28
Tamme gans 99
Tamme kip 68
Turquoise Parkiet 2
Valkparkiet 6
Zaagbek 1
Zebravink 12
Zilverfazant 1
Zwarte zwaan 1
Zwartkopcaique 1
Zwartkoplori 1


5. Exotische zoogdieren
Aziatische Grondeekhoorn 4
Beermakaak 1
Bennett walaby 1
Berberaap 7
Capucijnaap 5
Cavia 8
Chinchilla 7
Damhert 19
Degoe 12
dwerghamster 2
Edelhert 1
Fret 22
Groene Meerkat 2
Hamster 1
Hangbuikzwijn 5
Indische kroonaap 1
Japanse Makaak 1
Java Aap 2
Lama 1
Neusbeer 1
Rhesusaap 2
Richardson Grondeekhoorn 8
Roodbuiktamarin 1
Tam Konijn 43
Tamme rat 7
Tijgergenetkat 1
Wasbeer 6
Witoorpenseelaap 1
Zwartstaart Prairiehond 2


6. Exotische reptielen
Australische wateragaam 4
Baardagaam 6
Balpyton 2
Boa Constrictor 20
Columbiaanse Teju 1
Common Herald-snake 1
Geelbuiksierschildpad 4
Geelwangsierschildpad 41
Griekse landschildpad 5
Groene leguaan 9
Jemen Kameleon 4
Kippenslang 2
Koningspyton 1
Koningsslang 6
Korenslang 1
Moorse landschildpad 9
Muurgekko 1
Rattenslang 19
Regenboogboa 1
Rode Rattenslang 3
Roodwangsierschildpad 62
Sporenschildpad 1
Taiwanese Rattenslang 2
Tapijtpyton 14
Tijgerpyton 4
Zaagrugschildpad 5

2008 in cijfers...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..