489 eenden ten behoeve van de jacht...

Sinds vorige week vrijdag verblijven er 489 wilde eenden in het Natuurhulpcentrum. De vogels, allemaal jonge exemplaren, werden bij een grenscontrole in het noorden van de provincie Antwerpen ontdekt in een wagen met Nederlandse nummerplaat. De chauffeur had geen vervoersdocumenten en het was niet duidelijk voor wie de eenden bestemd waren. Bij deze actie waren de Vlaamse dienst Dierenwelzijn, het FAVV en de douane betrokken. 

De chauffeur deed onmiddellijk afstand van de eenden waarna een controleur van de dienst Dierenwelzijn de man escorteerde tot in het Natuurhulpcentrum. Dit verhaal doet sterk denken aan het onderschepte illegale transport van 150 fazanten ten behoeve van de jacht in 2017. Daar was ook een Nederlandse chauffeur bij betrokken zonder vervoersdocumenten of duidelijke bestemming. Ook toen deed de man onmiddellijk afstand van de vogels.

Voor ons is het duidelijk dat het hier gaat om een illegale import van wilde eenden ten behoeve van de jacht. De jonge eendjes worden op verschillende vijvers en waterplassen in jachtgebieden vrijgelaten. Doordat de jonge eenden er verder opgroeien, gaan ze de vijver als hun thuis beschouwen. Daardoor kan er later, tijdens de jacht, gemakkelijker en meer geschoten worden. De eenden keren immers na het eerste schotensalvo keurig terug naar hun vertrouwde vijver alwaar de verscholen jagers opnieuw hun gang kunnen gaan...

De Vlaamse jachtsector voelt zich momenteel oppermachtig door alle privileges (druk- en drijfjachten in voorheen jachtvrije natuurgebieden) die ze mogen genieten dankzij een probleem (everzwijnen) dat ze zelf gecreëerd hebben. Wij vinden het erg onlogisch dat de veroorzakers van het everzwijnenprobleem (inclusief de Afrikaanse varkenspest) nu als de grote oplossers op de proppen komen.

In deze rol proberen de jagers het onderste uit de kan te halen en dat bewijst hun verkiezingsmemorandum maar al te duidelijk. Ze willen overal kunnen jagen, ook 's nachts, met gebruik van geluidsdempers en nachtkijkers, voor een jachthut is er volgens hen geen bouwvergunning meer nodig en wanneer ze door bijvoorbeeld de varkenspest niet zouden kunnen jagen, eisen ze daarvoor zelfs een vergoeding (genotderving)... Bovendien vragen ze opnieuw een achterpoortje in de wet om halftamme fazanten en patrijzen te kunnen kweken en uitzetten.

We hopen dat de toekomstige Vlaamse regering na de verkiezingen een minister voor milieu en natuur zal afvaardigen die wel luistert naar wetenschappelijke argumenten uit eigen departement, mét een kritische blik op de jagerij en deze niet klakkeloos op hun wenken bedient...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..