69 illegaal gevangen zangvogels

Vanmorgen leidde een onderzoek van de Natuurinspectie (Agentschap Natuur en Bos) tot de in beslag name van 69 illegaal gevangen zangvogels in Vlaams-Brabant. Kneus, geelgorzen, groenlingen, putters, vinken en kepen, bramsijzen,... allemaal Europees beschermde vogels die, samen met vogelvangersmateriaal, werden aangetroffen in de tuin van de verdachte. Het was bij aanvang al duidelijk dat er gefraudeerd was met de vogels. Bij sommige ontbraken de pootringen of bleken deze gemanipuleerd om ze toch rond de poot van de vogel te krijgen.

Gefraudeerde pootringen werden verwijderd 

 Barmsijs (links) en groenling (rechts)

Op zich is het niet verboden deze vogelsoorten te houden, maar dan moeten ze op een wettelijke manier geringd zijn. Dit systeem zou moeten garanderen dat de vogels bij een kweker in een kooi geboren zijn en dus niet werden gevangen uit het wild. Toch proberen malafide vogelhouders en -vangers het systeem te omzeilen, puur uit winstbejag. Het merendeel van de in beslag genomen vogels waren putters (30 stuks). De marktwaarde van zo een vogel is ongeveer 60 euro dus alleen de putters zijn al 1.800 euro waard. Daarnaast werden er ook nog 5 zeer zeldzame Europese kanaries aangetroffen. Deze soort is in onze streken als broedvogel zo goed als verdwenen, mede door de illegale vogelvangst.

Europese kanarie (links) en keep (rechts), beide met gemanipuleerde pootringen

De vogels kunnen nu rustig op krachten komen in het Natuurhulpcentrum en dat is nodig. Enkele vogels waren een poot kwijt: vermoedelijk het gevolg van het te bruusk manipuleren van hun pootring. Andere hadden kalkpoten (verdikking op de tenen) of een beschadigd verenkleed. Als de vogels terug in topconditie zijn, zullen ze op een geschikte locatie worden vrijgelaten.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..