7 everzwijnen opgehaald

Vanmorgen vroeg kregen we bezoek van mensen van het Agentschap Natuur en Bos. Ze hadden opdracht gekregen om de zeven everzwijnen, die een maand geleden werden gevangen in Lommel, op te halen en te doden. Dit gebeurde in het kader van een zogenoemde 'veiligheidsmaatregel'...

Het Natuurhulpcentrum kon niet anders dan te voldoen aan deze maatregel, aangezien dit een wettelijke verplichting is. We moesten ze dus afstaan. Het is ongelooflijk dat dieren die hier al wekenlang onder toezicht van dierenartsen zitten als een risico beschouwd worden. Het is verder ook niet te geloven dat niemand zich de vraag stelt waar deze dieren vandaan komen. Ze zijn half tam en hebben gaatjes in de oren. Dit wijst erop dat ze vroeger oorlabels droegen. De dieren zijn dus afkomstig van een kwekerij en werden bewust vrijgelaten. 

Wanneer de dieren in het centrum van Lommel opdoken, werd in eerste instantie een van de dieren doodgeschoten door een jager. Twee dagen later konden politie en brandweer de zeven resterende dieren vrij makkelijk insluiten met Heras-hekken. De opgeroepen jager weigerde de dieren dood te schieten. Ten einde raad werd het Natuurhulpcentrum gecontacteerd. Wij slaagden erin de dieren te vangen en brachten ze mee naar onze opvang. Sindsdien verbleven de dieren hier en vertoonden ze geen enkel teken van ziekte. 

Omdat het om tamme dieren ging -die zelfs uit de hand kwamen eten- gingen we op zoek naar een oplossing. En die werd gevonden... De dieren konden terecht in De Zonnegloed in Oostvleteren (West-Vlaanderen). Van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) mocht het transport doorgaan, op voorwaarde dat de dieren na bloedonderzoek gezond bleken te zijn. Zo ver is het dus helaas niet mogen komen... 

Het Natuurhulpcentrum zal zich in de toekomst geval per geval beraden of er nog bijstand verleend zal worden. De kans dat we in dit soort gevallen nog eens ter hulp schieten is wel erg klein geworden. Zeker als het hoofdbestuur van het Agentschap Natuur en Bos absoluut geen respect kan opbrengen voor het werk van onze medewerkers en voor het leven van deze arme dieren... 

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..