Bezige buizerds

We zijn nog maar 31 dagen in het nieuwe jaar en toch hebben we al 32 buizerds over de vloer gehad! Dit is al 1/5 van de totale opgevangen buizerds in 2016. Best wel opmerkelijk ...

In 2016 en 2015 hadden we op dezelfde datum nog maar 4 en 2 buizerds binnengekregen. Waarom we nu wel al zoveel buizerds hebben binnen gekregen is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk is het een samenloop van omstandigheden. De kou en de vorst die nu al enkele weken aanhoudt, zijn geen ideale omstandigheden, zeker niet voor eerstejaars buizerds die momenteel hun eerste winter meemaken. In tegenstelling tot oudere vogels zijn deze jongen nog wat onervaren om met deze omstandigheden om te gaan. Buizerds zijn ook standvogels, wat wil zeggen dat ze tijdens de winter hier blijven in plaats van naar het zuiden te trekken. De vogels die hier blijven, worden vanaf het najaar dan nog eens vergezeld door noordelijke buizerds die hier komen overwinteren. Extra aantallen verhogen het risico op extra slachtoffers, wat we nu dus duidelijk meemaken.

Bijna alle buizerds die bij ons binnenkwamen waren verzwakt of kwamen onzacht in aanraking met het verkeer. Zeker de helft van onze 32 patiënten hebben letstels die we terug kunnen leiden naar het verkeer. Buizerds zijn van nature uitstekend aangepast om op levende prooien te jagen. Maar een makkelijk hapje, zoals ongelukkig aangereden dieren langs onze wegen, zullen ze niet afslaan. De buizerds wagen zich gevaarlijk dicht langs de weg om aan eten te komen. Ongelukken zijn dan helaas onvermijdbaar. In 2016 konden we 56 van de 119 binnengekomen buizerds linken aan het verkeer. In 2015 waren dit er 28 van de 68.

Bezige buizerds

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..