Bezoek uit Taiwan

Gisteren ontvingen we een delegatie uit Taiwan. Zij kwamen zich informeren over de wetgeving en de opvang van exotische dieren in Europa. België speelt met de Zoogdieren- en Reptielenpositieflijsten, en het Natuurhulpcentrum, al jaren een voortrekkersrol als het gaat om wetgeving rond het houden van exotische dieren, en de opvang ervan.

Die Positieflijsten, lijsten die aangeven welke dieren je wél als huisdier mag houden, worden omwille van hun effectiviteit in meer en meer landen geïmplementeerd. In Taiwan is er een groeiend probleem van exotische huisdieren, en naar aanleiding daarvan denkt men ook aan het invoeren van positieflijsten. Deze zijn immers erg klaar en duidelijk, zowel voor verkopers, kopers als controlerende instanties.

Tegelijkertijd zijn er een aantal punten waarmee bij het opmaken van de wetgeving rekening gehouden moet worden: welke dieren komen waarom wel en waarom niet op de lijst, hoe informeer je de bevolking, wat doe je met dieren die al gehouden worden op het moment van het in voege treden van de wetgeving, wat doe je met in beslag genomen dieren,... We gaven tekst en uitleg over de manier waarop we het in België aanpakken. 

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..