Binnengekomen dieren in 2004...

Het Natuurhulpcentrum vangt, zoals u weet, jaarlijks duizenden dieren op om ze te verzorgen en indien mogelijk vrij te laten of ze te plaatsen in gespecialiseerde opvangcentra.
Ons patiëntenbestand wordt zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd zodat we jaarlijks een mooi overzicht hebben van alle dieren die bij ons over de vloer kwamen.

U krijgt hieronder de nogal indrukwekkende patiëntenlijst van 2004:

Inheemse vogels:

Aalscholver 4
Appelvink 4
Barmsijs 6
Beflijster 1
Blauwe reiger 20
Boerenzwaluw 20
Boomklever 1
Boomkruiper 1
Boomvalk 4
Bosuil 50
Bruine kiekendief 1
Buizerd 58
Canadese gans 1
Dodaars 2
Ekster 63
Europese kanarie 4
Europese oehoe 2
Fazant 31
Fitis 1
Fuut 4
Geelgors 2
Gierzwaluw 45
Goudhaantje 7
Goudvink 3
Grasmus 1
Graspieper 2
Grauwe gans 1
Groene specht 50
Groenling 10
Grote bonte specht 16
Grote karekiet 1
Grote lijster 3
Havik 9
Heggemus 30
Houtduif 234
Houtsnip 3
Huismus 107
Huiszwaluw 22
Ijsvogel 12
Jan van Gent 1
Kauw 92
Kerkuil 24
Kievit 19
Kleine bonte specht 1
Kleine karekiet 2
Kneu 8
Knobbelzwaan 9
Koekoek 4
Kokmeeuw 18
Koningseider 1
Koolmees 63
Koperwiek 2
Kramsvogel 2
Krombekstrandloper 3
Matkop 1
Meerkoet 3
Merel 348
Nachtzwaluw 1
Nijlgans 1
Noordse putter 6
Oeverzwaluw 1
Patrijs 2
Pimpelmees 28
Putter 30
Ransuil 7
Roek 7
Roodborst 8
Ross’ meeuw 9
Sijs 23
Slechtvalk 2
Sperwer 48
Spreeuw 28
Staartmees 5
Steenuil 21
Stellers Eider 14
Stormmeeuw 1
Tjiftjaf 3
Torenvalk 21
Turkse tortel 166
Veldleeuwerik 1
Vink 37
Vlaamse gaai 27
Vorkstaartmeeuw 10
Waterhoen 14
Wespendief 1
Wilde eend 190
Winterkoning 3
Witte kwikstaart 5
Zanglijster 35
Zilvermeeuw 4
Zilverplevier 2
Zwarte kraai 73
Zwarte roodstaart 1
Zwarte specht 1
Zwartkop 10


Tropische en tamme vogels:

Afrikaanse struisvogel 3
Agapornis 4
Amerikaanse Oehoe 1
Australische zwarte zwaan 5
Bergparkiet 1
Carolinaeend 1
Chinese dwergkwartel 1
Diamantduif 1
Eastgarden Redneck 1
Elliotfazant 1
Emoe 3
Geelkuifkaketoe 1
Goudfazant 1
Grasparkiet 3
Grijze roodstaart papegaai 2
Grote edelpapegaai 1
Haan 7
Hybride zangvogels 13
Jendaya parkiet 2
Kanarie 2
Koningsfazant 1
Kwartel 1
Mozambique sijs 1
Muskuseend 16
Rijstvogel 1
Roodkopparkiet 1
Roodstaartbuizerd 1
Rosella parkiet 1
Tamme duif 221
Tamme eend 9
Tamme gans 30
Valkparkiet 4
Vechthaan 13
Woestijnbuizerd 1


Inheemse wilde zoogdieren:

Das 4
Dwergvleermuis 41
Eekhoorn 78
Egel 417
Eikelmuis 2
Grootoorvleermuis 6
Haas 20
Mol 1
Ree 87
Rosse vleermuis 1
Spitsmuis 5
Steenmarter 27
Vos 23
Wezel 2
Wild konijn 90


Uitheemse zoogdieren en dieren die als huisdier gehouden werden:

Bennett walaby 1
Berberaap 2
Beverrat 1
Cavia 4
Chimpansee 3
Chinchilla 7
Damhert 9
Degoe 11
Dwergkonijn 1
Egeltenrek 5
Fret 14
Gerbil 5
Hangbuikzwijn 3
Java-aap 2
Kapucijnaap 1
Muskusrat 1
Tam konijn 33
Tamme rat 2
Tijgergenetkat 1
Voskoesoe 1
Wasbeer 5
Witoorpenseelaap 4
Woelrat 2
Zebramangouste 1
Zwartstaart Prairiehond 7


Inheemse reptielen en amfibieën:

Alpenwatersalamander 202
Gladde slang 3
Groene kikker 26
Hazelworm 2
Kamsalamander 1
Pad 3
Ringslang 2


Uitheemse reptielen en amfibieën:

Boa constrictor 1
Brulkikker 1
Geelwangsierschildpad 21
Gekko 1
Griekse landschildpad 4
Groene leguaan 7
Korenslang 2
Missisippizaagrugschildpad 1
Moerasschildpad 1
Python 1
Rattenslang 1
Roodwangsierschildpad 60
Vetstaartgekko 1
Waterschildpad 6
Zaagrugschildpad 1

Binnengekomen dieren in 2004...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..