Binnenkort jacht op watersnip?

Het Natuurhulpcentrum is samen met Vogelbescherming Vlaanderen geshockeerd door de voorstellen die de Hubertusvereniging Vlaanderen doet ten aanzien van het nieuwe jachtopeningsbesluit.

In juni loopt het huidige jachtopeningsbesluit af en dient de Vlaamse regering een nieuw besluit te nemen voor de periode 2013-2018. In dit besluit wordt geregeld op welke soorten de jacht geopend zal zijn en onder welke voorwaarden. Zowel jagersverenigingen als natuurverenigingen sturen momenteel hun voorstellen en aanbevelingen naar de Vlaamse Minister van Leefmilieu. Zoals gewoonlijk vragen de natuurverenigingen een verstrenging van de jacht en vragen de jagers om meer te mogen schieten.

Wij zijn echter geshockeerd door de voorstellen van de Hubertusvereniging Vlaanderen die momenteel op tafel liggen. Zo willen de jagers opnieuw schieten op watersnippen, wintertalingen en meerkoeten. We weten allemaal dat het intellectueel vermogen van de doorsnee jager niet bijster groot is, maar van de top van de Vlaamse jagers hadden we toch iets meer kennis verwacht.

Het meest opvallende is natuurlijk hun vraag om de watersnip terug te mogen bejagen. Deze broedvogel staat op de rode lijst en wordt daarin beschouwd als 'met uitsterven bedreigd'. Bovendien is het een soort die niets of niemand schade berokkent. De enige argumentatie waarmee de jagers op de proppen komen ter verdediging van hun achterlijk voorstel is het volgende: wij jagers zullen meehelpen met het beheren van gebieden als we dan als beloning de aanwezige watersnippen mogen afknallen.

Echte natuurliefhebbers daarentegen werken zich belangeloos uit de naad om natuurgebieden zo goed mogelijk in te richten om zodoende de biodiversiteit te verhogen en vragen hier helemaal niets voor in de plaats. Voor de zoveelste keer toont de jagerij haar ware gelaat: het enige dat deze mensen interesseert is schieten en dat heeft tot nader order helemaal niets te maken met natuurbeheer!

We hopen dat ook de Vlaamse regering inziet dat de jagerij met dergelijke belachelijke voorstellen door de mand valt en dat onze politici de standpunten van de natuurverenigingen ter harte zal nemen.

Foto: Dries Damiaens

Binnenkort jacht op watersnip?

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..