Botulisme in Neerpelt

Vanmorgen kreeg het Natuurhulpcentrum een oproep over dode eenden die in het kanaal Bocholt-Herentals te Neerpelt dreven.

Er werd onmiddellijk aan botulisme gedacht en meteen vertrokken twee medewerkers naar Neerpelt, gewapend met schepnetten, eendenkorven en een boot. Volgens de melder moesten we in de buurt van de passantenhaven zijn en onderweg daar naartoe werden we door verschillende fietsers, wandelaars en enkele vissers al de juiste richting uit gestuurd. Ze hadden allen de eenden zien drijven.

De boot werd in Neerpelt te water gelaten en in eerste instantie werd er geruimd tot voorbij de jachthaven van Lommel. Daarna voeren onze medewerkers richting Sint-Huibrechts-Lille. Over die afstand werden meer dan 40 dode eenden, 3 kokmeeuwen, een tamme duif en een grauwe gans uit het water gevist. Acht eenden en 2 kokmeeuwen vertoonden duidelijke kenmerken van botulisme en werden levend uit het kanaal gehaald. Die overlevers werden namiddag al behandeld tegen de vergiftigingsverschijnselen van de botulismebacterie.

Wie komende dagen nog dode watervogels aantreft of watervogels met verlamde poten en/of vleugels neemt best zo snel mogelijk contact op met het Natuurhulpcentrum. Het is immers belangrijk kort op de bal te spelen om zodoende de botulismeverspreiding in te dijken.

Botulisme in Neerpelt

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..