Botulisme slaat weer toe...

Afgelopen dagen moest het Natuurhulpcentrum verschillende keren uitrukken om botulisme slachtoffers te gaan redden.

Vooral watervogels zoals eenden, ganzen, zwanen, meeuwen, aalscholvers,… worden ziek en vertonen verlammingsverschijnselen. De nog levende watervogels worden behandeld op het Natuurhulpcentrum, maar ook de kadavers worden meegenomen om verdere uitbreiding van de besmetting te voorkomen.

Er bestaan types van botulisme die gevaarlijk zijn voor de mens, maar deze werden tot op heden nog niet gevonden in onze streken.

Het botulismefenomeen doet zich voor bij langdurige warmteperioden in stilstaand of weinig stomend wate. In deze milieus gedijt de botulismebacterie het best.

Onze medewerkers ruimden in totaal maar liefst 60 kadavers op. De watervogels werden allen gevonden langs het Kempisch Kanaal, voornamelijk in de omgeving Neerpelt – Bocholt.

Een 20-tal levende dieren wordt momenteel nog behandeld in ons centrum. Eén onderdeel van de behandeling bestaat erin regelmatig de bek van de watervogels te spoelen met stromend, zuurstofrijk water.

Het merendeel van de behandelde botulismepatiënten kan nog gered worden en kan achteraf terug worden vrijgelaten.
 

Botulisme slaat weer toe...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..