Botulisme slachtoffers...

Deze morgen moesten we uitrukken naar Tienen. We kregen melding van een groot botulisme-probleem in de bezinkingsputten van deze stad.

Tientallen zieke watervogels troffen onze medewerkers aan en hadden een hele voormiddag nodig om alle dieren van het water te plukken. Helaas waren er ook erg veel dode dieren voor wie alle hulp te laat kwam.

Botulisme is een ziekte die onstaat bij langdurig warm en droog weer. De bacterie heerst het best in warm, zuurstofarm water zoals vijvers, kanalen en in dit geval bezinkingsputten. Botulisme tast de spieren aan en leidt uiteindelijk tot de dood van het slachtoffer. De besmette vogels verliezen eerst hun spierkracht in de vleugels, vervolgens in de poten, de hals en uiteindelijk ook in hun hart. Als ze natuurlijk al niet eerst verdronken zijn omdat hun halsspieren het lieten afweten in het water. De zieke vogels dobberen dan als hoopjes ellende op het water en zijn vrij gemakkelijk te vangen.

Niet enkel de levende dieren dienen gevangen te worden, ook de dode vogels moeten uit het water. Zij zijn immers nieuwe besmettingshaarden die de ziekte verder uitspreiden naar andere dieren. De enige oplossing om de ziekte in te dijken is het vangen en opvissen van de levende en de dode dieren en dit liefst zo snel mogelijk. Zuurstof in het water pompen is ook doeltreffend maar nogal onrealistisch als je bekijkt hoeveel vijvers en kanalen er wel niet zijn in ons land.

De balans van deze morgen luidde:

Levend:

- 1 kokmeeuw
- 2 kuifeenden
- 1 wilde eend
- 1 kleine plevier

Dood:

- 22 kuifeenden
- 2 bergeenden
- 2 waterhoentjes
- 2 meerkoeten
- 10 wilde eenden
- 3 kokmeeuwen

Niet zo best dus. De levende dieren zijn gelukkig makkelijk te behandelen. Hoe sneller we reageren hoe meer kans op succes is de gouden regel. We zorgen ervoor dat ze veel drinken en spoelen erg vaak hun bek met zuurstofrijk water. Na korte tijd zullen de fitste dieren weer hun vrijheid krijgen.

Mocht U bij een wandeling of fietstocht zieke eenden of andere watervogels aantreffen, aarzel dan zeker niet ons centrum te verwittigen op 089/85.49.06.

Ondertussen zullen we preventief met onze motorboot op de kanalen patrouilleren om zo snel te kunnen ingrijpen als we botulisme vaststellen.
 

Botulisme slachtoffers...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..