De volledige lijst...

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren we weer een volledige lijst van alle dieren die in het afgelopen jaar werden opgevangen.

Voor de geïnteresseerden publiceren we hier de totale lijst van alle 7701 dieren die in 2011 gered, opgevangen of verzorgd werden in het Natuurhulpcentrum. Veel dieren bleven gedurende langere tijd in het centrum, anderen konden we onmiddellijk terug vrijlaten of plaatsen in een dierentuin.

Inheemse vogels (4273)

 Fuut

6

 Dodaars

2

 Jan-van-gent

1

 Aalscholver

7

 Roerdomp

1

 Grote Zilverreiger

1

 Blauwe Reiger

35

 Ooievaar

3

 Zwarte Ooievaar

1

 Knobbelzwaan

28

 Dwerggans

1

 Grauwe Gans

15

 Indische Gans

1

 Canadese Gans

229

 Brandgans

1

 Nijlgans

10

 Wilde Eend

344

 Carolina-eend

4

 Mandarijneend

1

 Krooneend

1

 Tafeleend

2

 Zwarte Wouw

1

 Sperwer

58

 Havik

12

 Wespendief

2

 Buizerd

121

 Arendbuizerd

1

 Torenvalk

18

 Boomvalk

2

 Slechtvalk

3

 Smelleken

1

 Sakervalk

2

 Patrijs

1

 Fazant

22

 Waterral

1

 Waterhoen

16

 Meerkoet

8

 Jufferkraan

1

 Scholekster

2

 Kievit

5

 Bonte Strandloper

1

 Houtsnip

7

 Bokje

1

 Kokmeeuw

36

 Stormmeeuw

4

 Zilvermeeuw

3

 Kleine Mantelmeeuw

2

 Houtduif

568

 Holenduif

29

 Turkse Tortel

243

 Koekoek

3

 Kerkuil

40

 Ransuil

7

 Oehoe

8

 Sneeuwuil

1

 Bosuil

58

 Steenuil

31

 Gierzwaluw

127

 IJsvogel

2

 Draaihals

1

 Zwarte Specht

4

 Groene Specht

20

 Grote Bonte Specht

41

 Boerenzwaluw

44

 Huiszwaluw

41

 Boompieper

1

 Witte Kwikstaart

7

 Winterkoning

7

 Heggenmus

25

 Roodborst

29

 Gekraagde Roodstaart

1

 Zwarte Roodstaart

10

 Roodborsttapuit

1

 Merel

418

 Kramsvogel

1

 Koperwiek

2

 Zanglijster

45

 Grote Lijster

3

 Tuinfluiter

1

 Zwartkop

17

 Fitis

1

 Tjiftjaf

6

 Goudhaan

5

 Baardman

1

 Glanskop

1

 Pimpelmees

61

 Koolmees

132

 Zwarte Mees

1

 Staartmees

1

 Boomklever

7

 Boomkruiper

6

 Spreeuw

34

 Gaai

34

 Ekster

95

 Kauw

213

 Kraai

124

 Roek

7

 Ringmus

2

 Huismus

208

 Vink

78

 Keep

19

 Appelvink

6

 Europese Kanarie

6

 Sijs

61

 Groenling

36

 Putter

86

 Goudvink

19

Noorse goudvink

4

 Barmsijs

53

 Kneu

22

 Roodmus

5

 Haakbek

16

 Kruisbek

8

 Witbandkruisbek

30

 Geelgors

16

 Ortolaan

1

 Grijze Gors

6

 Rietgors

1

Inheemse zoogdieren (1959)

 Huisspitsmuis

25

 Egel

880

 Laatvlieger

3

 Brandt Vleermuis

1

 Ingekorven Vleermuis

1

 Rosse Vleermuis

1

 Gew. Dwergvleermuis

215

 Gewone. Grootoor

11

 Tweekleurige Vleermuis

1

 Bosmuis

2

 Bruine Rat

7

 Veldmuis

3

 Woelrat

2

 Rode Eekhoorn

122

 Bever

2

 Haas

39

 Konijn

246

 Wezel

19

 Bunzing

7

 Steenmarter

70

 Das

15

 Vos

31

 Ree

191

 Damhert

46

 Everzwijn

19

Inheemse reptielen/amfibieën (182)

 Alpenwatersalamander

3

 Gewone Pad

29

 Boomkikker

1

 Bruine Kikker

137

 Groene Kikker

6

 Hazelworm

4

 Gladde Slang

1

 Ringslang

1

Andere inheemse dieren (2)

Geelgerande watertor

1

Ligusterpijlstaart

1

Exotische en tamme vogels (691)

Dwergpapegaai

12

Alexanderparkiet

1

Amerikaanse oehoe

3

Amerikaanse woestijnbuizerd

11

Australische zwarte zwaan

3

Bahamapijlstaart

1

Bengaalse oehoe

1

Beo

1

Bergparkiet

1

Blauwgele ara

2

Emoe

2

Geelkuifkaketoe

1

Geelvoorhoofdamazone

2

Goffins kaketoe

1

Gould amadine

1

 Goudfazant

2

Grasparkiet

13

Grijze roodstaartpapegaai

6

Tamme kip

33

Halsbandparkiet

4

Japanse nachtegaal

20

Kanarie

10

Tamme gans

2

Kroonkraanvogel

2

Kwartel

1

 Lady-Amherstfazant

2

Maghelhaengans

1

Muskuseend

26

Nandoe

4

Pauw

4

Pennant rosella

1

Rijstvogel

1

Roodrugparkiet

2

Roodschoudertaling

1

Rosé-kaketoe

1

Tamme duif

388

Tamme eend

23

Tamme gans

85

Valkparkiet

15

Zebravink

1

Exotische en tamme zoogdieren (278)

Amerikaanse Nerts

4

Bennett wallaby

6

Berberaap

6

Bruine beer

3

Cavia

11

Chinchilla

1

Degoe

2

Doodshoofdaap

1

Dwerghamster

10

Fret

16

Tamme geit

26

Hamster

3

Hangbuikzwijn

11

Hond

5

Huiskat

5

Kuifmangabey

1

Lama

1

Mantelbaviaan

1

Paard

3

Pinché-aap

1

Poema

1

Roodbuikeekhoorn

18

Schaap

8

Stinkdier

1

Tam konijn

100

Tam zwijn

3

Tamme muis

2

Tamme rat

15

Wasbeer

10

Witbuikegel

1

Zeboe

1

Zwartstaartprairiehond

1

 

Exotische reptielen (312)

Alligatorschildpad

1

Amerikaanse alligator

1

Anolishagedis

1

Baardagaam

14

Blauwtongskink

3

Boa constrictor

4

Chileense roze vogelspin

1

Geelbuiksierschildpad

32

Geelwangsierschildpad

117

Griekse landschildpad

6

Groene leguaan

4

Home's klepschildpad

1

Koningspython

6

Koningsslang

2

Korenslang

2

Mississippizaagrugschildpad

1

Moorse landschildpad

3

Muurgekko

1

Nijlkrokodil

12

Pijnboomslang

1

Platstaartgekko

1

Rattenslang

3

Rode rattenslang

1

Roodwangsierschildpad

78

Spaanse ribbensalamander

1

Taiwanese rattenslang

1

Tijgerpython

2

Trapslang

1

Zaagrugschildpad

11

Andere exotische of tamme dieren (4)

Chileense roze vogelspin

1

Steur

1

Zwarte weduwe

2

De volledige lijst...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..