Dieren binnenkort nergens nog veilig...

Het Natuurhulpcentrum is geschokt over de plannen van Vlaams milieuminister Peeters om jacht in Vlaamse natuurreservaten toe te laten!

Zijn onze wilde dieren dan nergens nog veilig? Waar kunnen wij als opvangcentrum onze gerevalideerde wilde dieren nog veilig vrijlaten?

Vlaamse reservaten zouden juist onze kwetsbare natuur moeten beschermen! Aan de ingang van elk reservaat staan verbodsborden met strenge regelgeving. Fietsen en wandelen wordt strikt gereglementeerd in deze gebieden om de rust te bewaren, maar jagen zou er wel worden toegelaten?

Wie brengt er het meeste verstoring met zich mee? Een wandelaar die tot rust wil komen of een groep jagers die met een meute honden een ware klopjacht houden?

'Recreatief medegebruik door de jacht', zoals de Minister het zo mooi verwoordt, houdt eigenlijk in dat niemand, noch recreant noch dier, nog veilig is in onze Vlaamse reservaten.

Er is dan ook geen enkele zinnige reden om de jacht in deze gebieden toe te laten! Wanneer vroeger konijnen schade veroorzaakten, werd door de plaatselijke boswachters het evenwicht hersteld.

Er zou nu al gejaagd mogen worden in 3.985 ha Domeinbossen. De Minister zou beter inspanningen doen om dit cijfer te verminderen, in plaats van nog meer gebieden open te stellen voor de jacht!

Dit voorstel is volgens ons totaal onaanvaardbaar. Reservaten moeten een rustoord zijn, zowel voor mensen als dieren en bijgevolg dus jachtvrij zijn!

Dieren binnenkort nergens nog veilig...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..