Dierenwelzijn bij Volksgezondheid...

Het Natuurhulpcentrum wil bevoegdheid Dierenwelzijn graag bij ministerie van Volksgezondheid/Welzijn houden.

Hoe kan politiek en regionalisering van grote invloed zijn op dierenwelzijn? Een vraag waar we niet altijd bij stil staan. Om een duidelijker beeld te geven van de situatie, zetten we hier even de feiten op een rijtje.


Alles wat met Dierenwelzijn te maken heeft wordt na de verkiezingen van 2014 een bevoegdheid van de regio’s. Dit wilt zeggen dat vanaf dan Vlaanderen, Wallonië en Brussel apart bevoegd zijn voor Dierenwelzijn, en dat dit niet meer federaal geregeld wordt. Of dat voor de dieren positief zal uitpakken, valt nog af te wachten. De dieren en hun belangen lopen immers een grote kans anders behandeld te worden naargelang de Gewesten waarin ze zich bevinden, met alle gevolgen van dien. De beslissing is genomen, de strijd om Dierenwelzijn federaal te houden is jammer genoeg verloren. Maar nu staan dierenorganisaties waarschijnlijk voor een nog belangrijkere uitdaging, namelijk de bevoegdheid Dierenwelzijn weghouden bij het ministerie van Landbouw.


Tot 1999 was Dierenwelzijn een bevoegdheid van de minister van Landbouw. Argumenten ten voordele van de dieren moesten het voor die tijd vaak ontgelden, aangezien de landbouw- en andere economische belangen primeerden boven de welzijnsbelangen van de dieren. Doordat dierenwelzijn de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid is geworden, is de vooruitgang op vlak van dierenwelzijn na 1999 belangrijk geweest. Indien bij de regionalisering van Dierenwelzijn in 2014 de bevoegdheid opnieuw naar de minister van Landbouw zou gaan, dan zal het onderwerp weer snel ondergesneeuwd geraken en zal in de praktijk dierenwelzijn altijd het onderspit moeten delven in de weegschaal tegenover landbouwbelangen maar ook andere economische belangen, zoals dierenhandel. Dat is namelijk precies wat in de jaren negentig gebeurde. Het Natuurhulpcentrum wordt bijna dagdagelijks geconfronteerd met ongewenste situaties die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met handel in exotische dieren, zoals slachtoffers van impulsaankopen, inbeslagnames, dumpingen van niet langer gewenste exotische huisdieren …


Om bovenstaande redenen ondersteunt het Natuurhulpcentrum samen met een 80-tal dierenwelzijnsorganisaties de eis van initiatiefnemende organisaties  Animaux en Péril, de Blauwe Wereldketen en GAIA om dierenwelzijn niet opnieuw onder te brengen bij de minister van Landbouw. Dierenwelzijn onderbrengen bij het departement Volksgezondheid/Welzijn daarentegen tilt de thematiek naar een hoger niveau in lijn met het maatschappelijk belang dat vandaag de dag gegeven wordt aan dierenwelzijn. Zo valt Dierenwelzijn in Oostenrijk, Italië en België niet onder de bevoegdheid van de minister van Landbouw. Niet toevallig werd er in deze landen de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het vlak van dierenwelzijn.  Op het niveau van de Europese Commissie behoort Dierenwelzijn toe aan de Commissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbescherming. Het zou dus ook logisch zijn dat op regionaal niveau de bevoegdheid onder Volksgezondheid/Welzijn valt.


De bevoegdheid Dierenwelzijn is meer dan alleen het welzijn van landbouwdieren. De huidige Vlaamse minister van Landbouw toont voornamelijk belangstelling voor een deel van de bevoegdheid, namelijk de landbouwhuisdieren.  De initiatiefnemende organisaties konden uit gesprekken met politici verstaan dat er nog gevaar dreigt dat de bevoegdheid Dierenwelzijn zou opgesplitst worden, dus landbouwdieren bij Landbouw en de overige dieren naar een ander departement. Dit zou na de regionalisering van de bevoegdheid nog meer opsplitsing betekenen en helemaal niet meer werkbaar zijn.


Daarom ijvert het Natuurhulpcentrum samen met een 80-tal dierenorganisaties om dierenwelzijn niet opnieuw onder te brengen bij de minister van Landbouw. Opdat de politiek burgers en ook dierenbelangen zou dienen, en niet andersom.  Of hoe politiek zonder dat we er altijd stil bij staan  - rechtstreeks of onrechtstreeks - belangrijk kan zijn voor alle dieren die we in het Natuurhulpcentrum dagdagelijks proberen te helpen.

Dierenwelzijn bij Volksgezondheid...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..