Dubbel ree...

Deze namiddag kreeg het Natuurhulpcentrum een oproep voor een ree dat vastzat op een schoolterrein in O.L.V. Waver bij Mechelen. Enkele minuten later kwam er een gelijkaardige oproep binnen eveneens uit O.L.V. Waver.

Onze medewerkers gingen ervan uit dat beide oproepen over hetzelfde ree gingen en spoedden zich ter plaatse. Eenmaal op de school aangekomen bleken een aantal leerlingen al wat voorbereidend werk verricht te hebben. Ze waren erin geslaagd om het dier op een kleinere, ommuurde binnenplaats te jagen.

Hierdoor was het gemakkelijker om het angstige ree in onze netten te drijven en weg te vangen. Samen met de schooldirecteur werd een mooi natuurgebied uitgekozen in de buurt om het dier vrij te laten. Op de terugweg vroeg de directeur of we de reebok bij de buren ook konden wegvangen?

Blijkbaar waren de twee telefoontjes die op ons secretariaat binnenkwamen wel degelijk over twee verschillende reeën. De reegeit was net vrijgelaten en bij de buren zat blijkbaar een reebok. Ook dit dier kon gelukkig snel gevangen worden en werd in hetzelfde gebied vrijgelaten.

Hoe beide dieren in een aparte tuin, midden in de stad, zijn terechtgekomen is een raadsel. Het is zeker niet de eerste keer dat we reeën moeten wegvangen op de meest onmogelijke plaatsen. Gelukkig konden we, ondanks de grote afstand, snel hulp bieden voor deze twee reeën in nood...

Foto: Archief Natuurhulpcentrum

Dubbel ree...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..