Educatie en opleiding

Het 'wildlife' kenniscentrum...

educatie, sensibilisatie & informatie

Jaarlijks komen vele duizenden mensen in contact met ons centrum, hetzij als bezoeker, hetzij om een gewond dier binnen te brengen of om informatie te verkrijgen over wilde dieren.

educatie

Educatie is een erg belangrijke pijler binnen onze werking. De oorzaken waardoor wilde dieren in ons centrum terechtkomen zijn heel vaak rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan menselijke factoren: vervuiling, illegaal afschot of vergif, zwerfvuil, prikkeldraden, verkeer, raamslachtoffers,... Via rondleidingen, voordrachten, onze website, ons ledentijdschrift, de pers en allerlei publicaties proberen we de mensen milieu- en natuurbewuster te maken en vragen we om meer tolerantie en begrip voor onze natuur en haar wilde dieren. 

sensibilisatie

Sensibilisatie zit verweven in alles wat we doen. Bij elk nieuwsbericht dat we posten over een ziek of gewond dier, bij elk krantenartikel of TV-uitzending proberen we een educatieve boodschap mee te geven. 

Mensen milieubewuster maken en meer respect creëren voor onze natuur en haar dieren,
dat is één van de streefdoelen van onze vzw.

informatie

In ons druk bevolkte Vlaanderen is 'de mens' letterlijk het leefgebied van wilde dieren 'binnengedrongen'. Voor vele diersoorten liep de confrontatie met de mens slecht af, deze soorten zijn ondertussen verdwenen uit onze streken. Andere diersoorten weten zich wel te handhaven in het bijzijn van de mens en daar ontstaan soms problemen. Kippen worden geroofd, de steenmarter bijt aan de kabels van de wagen, kauwen bouwen een nest in de schouw,... Het Natuurhulpcentrum probeert hier op te treden als informatie- en kenniscentrum en als diplomaat en reikt diervriendelijke oplossingen aan. 

 In de loop der jaren heeft ons centrum een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat tal van organisaties, instellingen, overheden, bedrijven en universiteiten een beroep doen op ons kenniscentrum.

opleiding

Door een jarenlange ervaring en expertise beschikt het Natuurhulpcentrum over een ruim aanbod aan gespecialiseerde opleidingen. Zowel collega's uit de natuursector als brandweer, politie of andere overheidsdiensten kunnen rekenen op een kwalitatieve opleiding op maat. 

We verzorgen opleidingen voor:

 • inspecteurs van de Belgische CITES dienst
 • het PLOT: brandweeropleiding
 • inspecteurs van de Federale Politie
 • medewerkers van de Nederlandse Dierenambulance
 • inspecteurs van het Agentschap Natuur & Bos

Wij bieden een BASISCURSUS WILDLIFE HANDLING aan. 

Deze cursus omvat o.a.:

 • Met welke wilde dieren kan je worden geconfronteerd
 • Hoe herken je deze dieren
 • Waar moet ik op letten, wat zijn de gevaren
 • Tips & tricks: vangen of immobiliseren van wildlife
 • Welke hulpmiddelen bestaan er, en hoe gebruik je ze
 • Basis wildlife EHBO

Deze cursus kan op uw locatie doorgaan of in het Natuurhulpcentrum zelf. Komt u de cursus hier volgen, dan voorzien wij een rondleiding en eventueel  praktijkoefeningen (slangen / roofvogels hanteren)

Wij staan steeds open voor uw noden en kunnen onze cursus aanpassen aan uw noden.

 

interesse in een opleiding? neem vrijblijvend contact met ons op.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..