Eerste koudeslachtoffers...

De winterprik en vriestemperaturen dezer dagen zorgen in het Natuurhulpcentrum voor de aankomst van de eerste slachtoffers. Zo werd er vandaag een onderkoeld ree opgehaald. Het jonge dier lag te bibberen in een paardenstal te Oudsbergen. Momenteel warmt het op in een verwarmd binnenverblijf en blijft het onder toezicht van onze dierenverzorgers.

Toch is het voor de echte koudeslachtoffers zoals reigers, ijsvogels, roerdompen,... nog wat te vroeg. Die gaan we eerder op het einde van de week binnenkrijgen.  Het water waar ze normaal hun prooi in zoeken is tegen dan al enkele dagen dichtgevroren. Maar ook soorten die hun voedsel uit de grond halen zoals houtsnippen, komen steeds meer in de problemen. De bodem is bevroren en de vogels vinden geen voedsel meer. Bovendien bemoeilijkt het sneeuwtapijt de zoektocht naar voedsel voor alle diersoorten.

Momenteel zien we de typische sneeuwtrekkers binnenkomen. Dit zijn vogels die op de vlucht slaan voor koude en sneeuw en dan in groten getale 'op de been' zijn en daardoor in de problemen geraken. Ze worden vooral als raamslachtoffer bij ons binnengebracht. Zo vertoeven er momenteel een zanglijster, koperwiek, houtsnip, appelvink en enkele grootoorvleermuizen op onze afdeling intensieve zorgen...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..