Everzwijn overleg met ANB

Naar aanleiding van de liquidatie op 10 december, door medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos, van zeven tamme everzwijnen die tijdelijk werden opgevangen door het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, nodigde het Natuurhulpcentrum de verantwoordelijken van het ANB uit voor dringend overleg.

Het ANB ging op die uitnodiging in en op vrijdag 28 december vond op het Natuurhulpcentrum een ontmoeting plaats tussen de heer Jos Rutten, Algemeen Directeur Natuurinspectie, IHD-programma's, Scheldeprogramma (NISIP) bij het ANB, Sil Janssen, Voorzitter van het Natuurhulpcentrum en enkele leden van de Raad van Beheer van het Natuurhulpcentrum, Frederik Thoelen, Algemeen Directeur Vogelbescherming Vlaanderen en Dhr. Stef Michels, verantwoordelijke dierenarts Natuurhulpcentrum.

 Het ANB verontschuldigt zich formeel voor het hogervermelde incident en heeft uitleg gegeven bij de klaarblijkelijke misverstanden die hiertoe leidden. Een aan de gang zijnde intern onderzoek moet verder klaarheid brengen.

Het Natuurhulpcentrum aanvaardt de verontschuldigingen van het ANB en beide partijen hopen dat dit bij een eenmalig incident blijft en dat de jarenlange goede samenwerking tussen beide organisaties hierdoor niet in het gedrang komt.

Het Natuurhulpcentrum en Vogelbescherming Vlaanderen hebben tijdens het gesprek benadrukt dat de opvangcentra, vanuit hun rol en doel heel vaak door verschillende actoren gevraagd worden om in te grijpen in situaties die betrekking hebben op “probleemdieren” zoals everzwijnen.

 Daar waar deze opvangcentra het als hun essentiële taak zien om dieren in nood te helpen vragen zij naar aanleiding van het voorval, met aandrang om duidelijke richtlijnen vanuit het ANB inzake de behandeling van deze dieren, die hen niet in conflict brengen met die taak, maar met name om gezonde, wilde inheemse dieren waar mogelijk weer vrij te laten, exoten op te vangen of over te plaatsen naar een geschikte, permanente opvang.

Het ANB begrijpt die vraag naar duidelijkheid en zal hierover zo snel mogelijk terugkoppelen met de opvangcentra. Er zal binnen het ANB gezocht worden naar een oplossing om in acute situaties onmiddellijk instructies en advies aan de opvangcentra te kunnen  geven.

 

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..