Everzwijnen en edelherten in de problemen...

Vandaag zijn we de streek rond Brugge gaan verkennen. Hier zitten een twintigtal everzwijnen en een viertal edelherten die vogelvrij verklaard zijn. De dieren zouden 'ergens' ontsnapt zijn en richten schade aan.

Bos en Groen heeft de jagers groen licht gegeven om de dieren dood te schieten. Nadat een en ander in de pers verzeilde ontstond er beroering onder dierenvrienden.
We werden door diverse mensen en verenigingen gevraagd om te proberen de dieren te vangen. Daarom hadden wij vandaag een afspraak met de plaatselijke verantwoordelijken van Bos en Groen. Hieruit bleek dat de dieren al meer dan één jaar in dit gebied verblijven.

De everzwijnen bestrijken een gebied van ongeveer drie dorpen. Volgens ons zijn ze hier uitgezet door de jagers, maar liep de toestand uit de hand omdat de dieren schade aan de landbouw aanbrachten. Het is volgens ons gewoon onmogelijk dat zo'n grote aantallen dieren ergens 'ontsnappen' zonder dat er ook maar iemand weet waar ze vandaan komen.

Het probleem oplossen is niet zo simpel. Onze medewerkers mogen de bossen enkel betreden als er toestemming is van de individuele eigenaars. Bovendien is het grootste perceel eigendom van de jachtrechthouder. Verder wil Bos en Groen de jagers verder laten gaan en willen wij niet samen met de jagers in het bos...

Samengevat hebben we dus toestemming nodig om de bossen en de landerijen te betreden. Tevens is er plaatselijke hulp nodig om de dieren te lokaliseren en om voederplaatsen aan te leggen. Als de everzwijnen regelmatig ergens komen eten kunnen we proberen om ze te verdoven.

De herten kunnen misschien met netten gevangen worden, maar dan hebben we uiteraard ook hulp nodig om de dieren te lokaliseren.

Bijkomend probleem is dat de dieren ook weer ergens geplaatst moeten worden als ze al gevangen mogen en kunnen worden.
We hopen voor deze dieren dat er tóch nog andere oplossingen dan de dood met de kogel te vinden zijn én dat de plaatselijke overheid aan dit soort oplossingen daadwerkelijk wil meewerken en ons niet enkel ter plaatse roept in de hoop dat wij ook zeggen dat het onmogelijk is zodat de jagers op die manier vrij spel krijgen.

Everzwijnen en edelherten in de problemen...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..