Gezenderde roerdomp vrijgelaten...

Afgelopen week konden we een hele leuke vogel na revalidatie terug vrijlaten in de natuur. Het betrof een roerdomp die in ons centrum op krachten kwam. De vogel werd bovendien voorzien van een GPS-zender.

De roerdomp werd door wandelaars aangetroffen in het Vijvergebied Midden-Limburg. Hij was verzwakt, vermoedelijk door de hevige regenval van afgelopen weken. Voor veel dieren was het immers een moeilijke periode om te jagen, zeker als je verenkleed voortdurend wordt bestookt door regenvlagen. De zeldzame rietvogel kwam enkele weken op krachten in het Natuurhulpcentrum, waar hij levende vis kreeg voorgeschoteld.

Omdat de GPS-zender van onze rode wouw uit Duitsland kon gerecupereerd worden, besloten we die te gebruiken voor de roerdomp. Het zou fantastisch zijn moesten we het doen en laten van deze unieke vogel kunnen volgen. Zeker bij een gerevalideerde roerdomp is dit nog nooit gebeurd! Samen met werkgroep MOVES van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en Bionet Natuuronderzoek werden de ervaringen gebundeld om zo deze typisch Limburgse vogel permanent te kunnen volgen.

De soort is in onze streken een overwinteraar, maar bij strenge vorst kunnen roerdompen wel zuidelijker migreren, naar Frankrijk of Spanje. Recent werd bovendien ontdekt dat roerdompen zelfs in Afrika gaan overwinteren. Wat deze vogel allemaal gaat uitspoken de komende maanden is natuurlijk nog een raadsel, maar het is bijzonder interessant om hem stiekem te kunnen volgen...

Gezenderde roerdomp vrijgelaten...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..