Grootschalige vogelzwendel blootgelegd...

Vorige week donderdag vond er een grote inbeslagname plaats van vogels die via de luchthaven van Zaventem verscheept zouden worden naar Malta. Het was de Natuurinspectie van het ANB in samenwerking met de grenscontrole van het FAVV die op het nippertje de lading vogels van het tarmac in Zaventem haalden...

Wat de inspecteurs vervolgens aantroffen was een lading van ruim 700 vogels, verdeeld over 25 houten kratten, met een enorme verscheidenheid aan soorten. Het betrof zowel inheemse vogels: putters, goudvinken, appelvinken, kruisbekken, kneus, fraters, roodborstjes, ortolanen, kool- en pimpelmezen, merels, wielewalen, bijeneters, hoppen, kwikstaarten, gekraagde en zwarte roodstaarten, wulpen, regenwulpen, kieviten, tureluurs, zilverplevieren,,... als exotische soorten: reuzetoucans,  7 soorten touraco's, rosella's, wevers, parkieten, exotische sijzen, kardinalen,...

In totaal werden 746 vogels voor verder onderzoek in beslag genomen. Het Natuurhulpcentrum werd om bijstand gevraagd en enkele medewerkers gingen de lading vogels ophalen in Zaventem. Eenmaal in het Natuurhulpcentrum, konden de natuurinspecteurs in alle rust de nodige onderzoeken uitvoeren. Bij de inheemse vogels werd grootschalige fraude met valse of gemanipuleerde ringen vastgesteld. Een inspecteur van de CITES-dienst kwam eveneens ter plaatse om de exotische soorten onder de loupe te nemen. Ook hier werden onregelmatigheden aangetroffen.

De vogels die wel in orde waren, werden de dag nadien aan de eigenaar/transporteur terug gegeven. Het merendeel van de inheemse vogels werd definitief in beslag genomen en ook heel wat exotische vogels blijven voor nader onderzoek in het Natuurhulpcentrum. Onze medewerkers klopten dan ook overuren om alle vogelsoorten een aangepast verblijf en de juiste voeding te bieden. De dieren zaten waarschijnlijk al 48u in hun transportbakken en lieten zich de grote waterschaal welgevallen om te drinken of een bad te nemen. De inheemse vogels zullen gerevalideerd worden en zo spoedig mogelijk worden vrijgelaten.

Er gaat nog heel wat geld om in de wereld van de vogelhandel/smokkel. Er doen bedragen de ronde van 150.000 euro voor deze lading vogels! Eén van de houten transportkratten bevatte bijvoorbeeld 2 vogels ter waarde van 12.000 euro... We hopen dat dergelijke acties de vogelsmokkelaars tot nadenken aanzet, wilde dieren zijn immers geen koopwaar!

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..