Hallucinante jachtplannen digitaal te raadplegen...

20 juli 2017

Hallucinante jachtplannen digitaal te raadplegen...

Sinds vanmorgen zijn de jachtplannen eindelijk digitaal toegankelijk voor iedereen. Je kan nu zelf makkelijk nagaan of je tuin is ingekleurd als jachtgebied.

Als je in Vlaanderen wil jagen, moet je een aaneengesloten terrein hebben van minstens 40 ha. Maar Vlaanderen is een wirwar van bouwzone's, landbouwgronden, industrieterreinen, ... en het is dus niet altijd even simpel om aan 40 ha te geraken. Jagers die wel wilden jagen, maar het door een gebrek aan oppervlak niet konden, zijn daarom inventief geweest. Ze kleurden zonder enige schaamte scholen, dorpskernen, bedrijventerreinen,... gewoon mee in als jachtgebied, zonder toestemming van de eigenaar, en dienden dit in bij de arrondissementscommissaris. Ook al wordt er meestal niet effectief gejaagd, toch zorgde het illegaal inkleuren van al die percelen er wel voor dat men in de aangrenzende velden of bossen wél kon gaan jagen.


Een eerste stap: digitale jachtplannen
Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde daarom in juni 2015 een bewustmakingscampagne ‘Schiet in Actie (voor correcte en transparante jachtplannen)’ met de bedoeling grootschalige jachtplanfraude aan het licht te brengen en de plannen uit de obscuriteit te halen. Via schietinactie.be kan je percelen aanmelden en laten nakijken of ze al dan niet in jachtgebied liggen. Vervolgens vraagt Vogelbescherming de arrondissementscommissaris of hij of zij de betrokken percelen wil laten uitkleuren als blijkt dat de gronden toch op de plannen staan. Eerder deze week bracht ook het weekblad Humo een interessant stuk met eigen bevindingen over de absurditeit van de jachtplannen in Vlaanderen.


Vandaag kan je dus zélf via Geoloket (www.geopunt.be), de Vlaamse toegangspoort voor geografische informatie, controleren of jouw grond illegaal is openomen in het jachtplan van een of andere jager of jachtgroep. Ga naar ‘kaarten & plaatsen’, klik vervolgens op ‘natuur & milieu’ dan ‘jacht’ en vink vervolgens ‘jachtterreinen’ aan. De kaart is hallucinant: bijna heel Vlaanderen is ingekleurd als jachtgebied! We zoomden in om de terreinen van het Natuurhulpcentrum te bekijken en inderdaad, ook een deel van ons centrum blijkt jachtgebied te zijn!

De volgende stap: grote schoonmaak

En wat met de correctheid van de plannen? Hectaren aan tuintjes, kerkhoven, sportterreinen, scholen, crèches, straten, dorpskommen, enz. die nog steeds zonder enige vorm van toestemming ingekleurd staan? Daar wordt voorlopig geen pennentrek aan veranderd. Het is aan de burger zelf om zijn eigendom uit de plannen te laten halen, zo redeneert men bij de overheid. Nog steeds de omgekeerde wereld: jagers mogen op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw terrein inkleuren en vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen te laten uitkleuren. Ondanks de goede inspanningen in verband met digitalisering is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Vogelbescherming vroeg alvast om een functie toe te voegen zodat de burger rechtstreeks via de kaart zijn gebied kan laten uitkleuren.

Vogelbescherming Vlaanderen doet een oproep om jouw terrein online via het Geoloket te controleren. Stel je vast dat jouw eigendom onrechtmatig ingekleurd staat op het plan? Laat het dan weten via schietinactie.be. De terreinen van het Natuurhulpcentrum zullen alvast snel worden uitgekleurd als jachtgebied!


Wil je dit artikel delen?

 

Grijpt het bovenstaande verhaal u ook aan?

Bekijk dan via onderstaande knop hoe u het Natuurhulpcentrum kan steunen.
Zo kan u vandaag nog lid worden van het Natuurhulpcentrum. Dat kan nu eenvoudig online!