Havik beschoten te Lanaken...

Vanmiddag werd het Natuurhulpcentrum verwittigd door ruiters die tijdens hun rit door de Lanaakse bossen een gekwetste roofvogel hadden gevonden. Ze slaagden erin het dier, dat zich schuilhield onder een struik, te vangen.

Toen onze medewerker ter plaatse kwam, zag hij dat het om een havik ging. De ruiters vreesden dat er op de havik geschoten was aangezien er intensief gejaagd wordt in het gebied waar de roofvogel gevonden werd. Dit vermoeden werd bij aankomst in Opglabbeek ook bevestigd door onze röntgenapparatuur.

De röntgenfoto toont duidelijk een loodkorrel die dicht bij het ellebooggewricht ernstige schade heeft toegebracht. Het bot is helemaal gebarsten maar versplinterde gelukkig niet. Onze dierenarts bekijkt momenteel de mogelijkheid om deze breuk operatief te herstellen.

In afwachting verblijft de havik op onze spoedafdeling en zijn vleugel werd voorlopig gespalkt. Zo kan de breuk niet verder barsten. Haviken zijn zeldzamere roofvogels in onze streken. Ze worden ook veel minder vaak waargenomen dan bijvoorbeeld buizerden omdat ze er een eerder teruggetrokken levenswijze op nahouden. Een havik is een actieve jager die grotere prooien als konijnen, hazen en fazanten durft te doden. Daarom is hij bij veel jagers niet erg geliefd.

Dit incident, waarbij een beschermde roofvogel wordt beschoten, is het tweede op korte tijd, want 12 dagen geleden werd er ook al een slechtvalk beschoten in Maaseik. We hopen dat deze trend niet wordt verdergezet en vragen wandelaars, fietsers, ruiters en alle natuurvrienden om extra waakzaam te zijn. Iedereen die een dode roofvogel vindt ver van een weg of spoorweg mag dit melden aan ons secretariaat: tel: 089/85.49.06

Album 'Geschoten havik Lanaken'

Havik beschoten te Lanaken...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..