Het nieuwe 'KIDS-boekje' voorgesteld aan de pers...

Vandaag werd ons nieuwe 'Natuurhulpcentrum KIDS-boekje' voorgesteld aan de pers.

Omdat we merkten dat er veel interesse bestond voor een informatief boekje over wilde dieren in nood op kindermaat, besloten we speciaal voor hen een uitgave te maken. Dit kost natuurlijk erg veel geld.

De firma Alcoa stelde zich echter bereid om de financiële kosten van dit boekje te dragen.
Het bedrijf Alcoa, dat aluminium produceert, zet zich vaak in voor het milieu en de maatschappij. Hiervoor riepen zij de Alcoa-foundation in het leven. Deze foundation steunt geregeld goede doelen en deze keer was ons centrum aan de beurt. Zij schonken maar liefst $5000 om dit project te realiseren!

Onze huisontwerper kon aan de slag en vandaag kon het Natuurhulpcentrum de vruchten plukken van dit werk.

Natuurhulpcentrum KIDS is een leuk en informatief boekje over ons opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde dieren. Wat moet je doen als je een jong diertje vindt? Hoe reageer je het best op een steenmarter op je zolder? Hoe zit het met Simba onze leeuw? Allemaal vragen waarop dit boekje een antwoord biedt.

Speciaal voor de presentatie van 'Natuurhulpcentrum KIDS' zakte een delegatie van Alcoa af naar ons centrum en overhandigde ons een symbolische cheque, ter waarde van $5000.

Schoolkinderen uit Vlijtingen die ons centrum deze morgen bezocht, kreeg de eer de alleréérste boekjes te ontvangen. Ze mochten samen met de mensen van Alcoa op de foto en zullen morgen wellicht in een aantal dagbladen te bewonderen zijn.

Bedankt Alcoa-foundation!

Het nieuwe

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..