In de aanval tegen de vinkenvangst...


Via deze weg willen we Vogelbescherming Vlaanderen steunen in hun strijd tegen de vinkenvangst.

Zij reageren op het voorstel van een decreet dat CD&V en VLD in het Vlaams Parlement hebben ingediend om de vinkenvangst weer mogelijk te maken.
De vangst van vinken in de natuur is sinds 2 december 2002 wettelijk verboden als gevolg van een arrest van de Raad van State. Dat arrest is er gekomen dankzij een procedure die Vogelbescherming Vlaanderen in 1999 tegen het Vlaamse Gewest had ingeleid. Volgens de Raad van State is het vangen van vinken in strijd met zowel de Vlaamse als de Europese regelgeving inzake de bescherming van vogels.
Het Europees Hof van Justitie verklaarde al in 1996 dat het vangen van vinken in strijd is met de Europese Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).

Vogelbescherming Vlaanderen zoekt momenteel uit op welke manier het decreet – indien het wordt gestemd – kan worden aangevochten. De vereniging wijst er echter op dat een procedure bij de Raad van State onmogelijk is; een decreet kan immers enkel worden aangevochten bij het Arbitragehof.

Indien de bevoegde minister van Leefmilieu (Kris Peeters) echter een uitvoeringsbesluit neemt op het decreet, dan kan enkel dat besluit worden aangevochten bij de Raad van State, het decreet op zich dus niet. Vogelbescherming Vlaanderen heeft in het verleden al een tiental vinkenbesluiten doen vernietigen door de Raad van State en aast dus niet op de 'beker' en de 2.000 euro die Bart Martens (Sp.a) en Bart Carron (Spirit) uitloven; de vereniging beschouwt het aanvechten van het decreet als haar plicht.

Op de website van de Vogelbescherming. kan u een petitielijst downloaden, bestemd voor zowel de Vlaamse minister van Leefmilieu (K. Peeters) als voor de voorzitter van het Vlaams Parlement (N. De Batselier).

Op deze manier kan u uw stem laten gelden in de strijd tegen deze barbaarse praktijken.

Bedankt!

In de aanval tegen de vinkenvangst...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..