Meer dan 200 ganzen...

Donderdag werden niet minder dan 203 Canadese ganzen gevangen op de Paalse plas in Beringen-Paal.

Enige tijd geleden werden we gecontacteerd door de stad Beringen met de vraag of het mogelijk was hulp te bieden bij een ganzenprobleem aan de Paalse plas. Op deze plas zaten meer dan 200 Canadese ganzen, die de laatste tijd voor overlast zorgden.

Zoveel ganzen produceren heel wat uitwerpselen, en die zorgden voor onhygiënische omstandigheden voor zwemmers en zeilers. Bovendien vernielden ze het omliggende golfterrein en hinderden ze wandelaars en fietsers.

Naast de menselijke problemen zijn er ook heel wat ecologische problemen. Canadese ganzen zijn namelijk ganzen die hier niet thuishoren,, en maken het onze inheemse vogels en andere dieren erg moeilijk. Zo vormen ze vegetatierijke oevers om tot ongeschikte broedplaatsen voor andere vogels, en zorgen ze er voor dat het zuurstofgehalte in het water erg daalt, wat dan weer nefast is voor amfibieën en vissen.

Omdat we in het Natuurhulpcentrum heel wat ervaring hebben met het vangen van ganzen, weliswaar op kleinere schaal, boden we graag onze hulp aan.

Er werd een datum afgesproken en gisteren was het de dag van de grote vangst. Met enkele grote netten werd gisteren een soort "frietzak" geknoopt van ongeveer 20m lang, die moet dienen om alle ganzen in te drijven. Zitten de ganzen in de zak, dan wordt de zak toegetrokken, zodat de dieren opgesloten zitten en niet meer weg kunnen.

Donderdagmorgen om 9u stonden we met 9 medewerkers van het Natuurhulpcentrum paraat om alle theorie in de praktijk om te zetten.

De Canadeze ganzen zaten allemaal samen op het water. 2 kayaks en een motorboot werden te water gelaten om langzaam de op het water zittende ganzen richting onze netten te drijven. In de buurt van de netten werden ze dan uit het water gedreven, waarna de landdrijvers het overnamen om de dieren rustig in onze "fritzak" te drijven. Dit alles lukte perfect. Alle Canadese ganzen zaten in de zak die snel werd dichtgetrokken, waardoor ze niet meer konden ontsnappen. Heel deze operatie had niet meer dan 20 minuten geduurd, maar vanaf dan begon het grote werk om alle ganzen in de auto's te laden.

Twee medewerkers klommen in de zak om van daaruit de ganzen naar buiten aan te geven. Ruim anderhalf uur later kon de laatste gans ingeladen worden, en kon begonnen worden met het opruimen van al het materiaal.

Moe maar voldaan keerde iedereen in de vroege namiddag terug naar het Natuurhulpcentrum, geladen met in totaal 203 Canadese ganzen! Slechts vier ganzen zijn letterlijk tussen de mazen van het net geglipt.

Ondertussen zijn de dieren wat bekomen van de stress, en vanaf morgen beginnen we met het plaatsen van de dieren bij nieuwe eigenaars. Iedereen die interesse heeft om enkele dieren te adopteren kan altijd contact met ons opnemen op ons nummer 089/854906.

Foto: Annemie Witters

Video: TVL

Meer dan 200 ganzen...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..