Natuurhulpcentrum KGB gekeurd...

Jaarlijks laat het Natuurhulpcentrum zich doorlichten door het Keurmerk Goed Besteed (KGB). Deze Nederlandse vereniging gaat na of een vzw op een correcte manier omgaat met de lidgelden en steun die ze ontvangen van sympathisanten.

De inspecteurs van KGB controleerden voor het derde jaar op rij grondig ons financieel jaarverslag, de boekhouding, begroting , werkingsverslag en andere interne documenten en kwamen tot de conclusie dat onze vereniging volledig voldoet aan alle gestelde voorwaarden. We kregen zelfs een bonus voor onze overzichtelijke structuur en transparante boekhouding. Al onze leden en sympathisanten mogen er dus gerust van zijn dat hun financiële steun op een goede manier besteed wordt.

Naast de controle door het KGB-keurmerk krijgt onze vereniging ook geregeld een belastingcontroleur over de vloer. Die doet een volledige doorlichting van de boekhouding en dit is ook nodig om onze erkenning voor het afleveren van fiscale attesten te behouden. Hierdoor kunnen giften van méér dan €30 fiscaal worden afgetrokken.

We vinden het erg belangrijk om jaarlijks door verschillende instanties gecontroleerd te worden zodat onze sponsors en leden er zeker van kunnen zijn dat het Natuurhulpcentrum op een eerlijke en correcte manier omspringt met de gelden die ze ter beschikking krijgen. 

Natuurhulpcentrum KGB gekeurd...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..