Natuurhulpcentrum op de Stip

Komend weekend kan u enkele medewerkers in actie zien bij een reportage van het VTM-programma De Stip

Aangezien de Stip in Genk stond vorige week vroeg de redactie of wij eventueel enkele oproepen of boodschappen hadden voor hun kijkers. We deden 3 oproepen: zoektocht naar zondagse vrijwilligers, voorkom een kauw in je schouw en jonge vogels - afblijven.

Vooral het laatste thema vond men bij de Stip erg interessant. Jonge vogels springen immers zelf uit het nest van zodra ze veren aan hun vleugels hebben en zullen dan enkele dagen op de grond vliegoefeningen moeten doen. Veel mensen brengen dan een gezond vogeltje binnen bij een opvangcentrum enkel en alleen omdat het leert vliegen. Dit is niet nodig en de oudervogels zullen hun jong beschermen, leren voedsel zoeken, contactgeluiden aanleren,...

De reportage die door de Stip werd opgenomen betreft echter jonge vogels waarbij het wel nodig was om in te grijpen. Een cameraploeg was aanwezig bij het weghalen van de jonge buizerden op de militaire basis van Kleine-Brogel. De jongen dreigden in botsing te komen met opstijgende en landende F16's. Een uitgebreid nieuwsbericht over deze actie verscheen reeds op onze website.

Natuurhulpcentrum op de Stip

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..